Registratienetwerk Forensische Geneeskunde

Het RFG verzamelt, verwerkt en rapporteert over gegevens die routinematig door eerstelijns forensisch artsen en forensisch verpleegkundigen worden vastgelegd. 
Het RFG is een samenwerkingsverband van meerdere GGD'en.

Formatus

De gegevens van het RFG zijn afkomstig uit Formatus, een elektronisch registratiesysteem voor de eerstelijns forensische geneeskunde.

Doordat landelijk steeds meer GGD'en zich aansluiten bij Formatus, breidt ook het aantal deelnemers aan het RFG uit. Door de grote dekkingsgraad van het RFG kunnen uitspraken gedaan worden die representatief zijn voor heel Nederland.

RFG-data gebruiken voor eigen onderzoek?

De gegevens van het RFG zijn een rijke bron van informatie. Data worden zorgvuldig gepseudonimiseerd, waardoor ze niet herleidbaar zijn naar individuele patiënten of zorgverleners.

Vragen over het RFG? Neem contact op met ons via rfg@ggd.amsterdam.nl