Pad tot huidige pagina

Hitte

Lijst

Lekker weer met zomerse temperaturen geeft veel mensen de tijd om te genieten. Maar te veel hitte kan gezondheidsklachten geven en zelfs gevaarlijk zijn.

Kwetsbare groepen

Dit geldt vooral voor kwetsbare groepen zoals ouderen, chronisch zieken en jonge kinderen. Door maatregelen te nemen beperkt u overlast door hitte.

Neem zelf maatregelen bij hitte

Sommige medicijnen kunnen het risico op hittestress vergroten. Heeft u vragen over uw gezondheid en medicijnen? Raadpleeg dan uw huisarts.

Vragen over hitte en gezondheid

Lijst

Stel uw vragen over hitte en gezondheid aan afdeling Leefomgeving.

Informatie voor professionals