Pad tot huidige pagina

Lood in drinkwater

Lood in drinkwater is ongezond, vooral voor jonge kinderen. Huizen die voor 1960 zijn gebouwd hebben soms nog loden waterleidingen, waardoor lood in het drinkwater terecht komt. Heeft u nog loden leidingen? Laat deze dan vervangen.

Op de website www.g​gdleefomgeving.nl leest u meer over lood en gezondheid. U vindt er informatie over wat u zelf kunt doen en de website geeft antwoorden op veel gestelde vragen.

Waterleidingen in Amsterdam-Amstelland

In Amsterdam-Amstelland zijn geen loden aansluitleidingen meer. Waternet en PWN hebben deze allemaal laten vervangen. Een aansluitleiding loopt van het drinkwaterbedrijf naar de watermeter in de woning.

Loden binnenleidingen

Er zijn nog wel woningen met loden binnenleidingen. Gedeelde leidingen of toevoerleidingen horen daar ook bij. Deze leidingen lopen van de watermeter naar de kraan. Het vervangen van deze leidingen is de verantwoordelijkheid van de huiseigenaar. Ook (nieuwe) kranen of koppelstukken in de woning kunnen een kleine hoeveelheid lood afgeven in het drinkwater.

Loden leidingen opsporen en vervangen

De GGD geeft advies over lood en gezondheid. Op de website van de gemeente Amsterdam leest u hoe u een loden waterleiding herkent en hoe u zorgt dat de leidingen vervangen worden. De gemeente stelt huurders, verhuurders en woningeigenaren op de hoogte van het probleem en ondersteunt waar nodig.

Scholen en kindercentra

Scholen, kindercentra en gemeentelijke gebouwen zijn onderzocht. Die hebben geen loden leidingen meer.

Contact

Heeft u een vraag over lood, loden waterleidingen en gezondheid? Dan kunt u terecht bij het team Milieu en Gezondheid van de GGD.

Meer informatie