Pad tot huidige pagina

Lood in drinkwater

Lood in drinkwater is ongezond, vooral voor jonge kinderen. Huizen die voor 1960 zijn gebouwd hebben soms nog loden waterleidingen, waardoor lood in het drinkwater terecht komt. Heeft u nog loden leidingen? Laat deze dan vervangen.

Op de website www.g​gdleefomgeving.nl leest u meer over lood en gezondheid. U vindt er informatie over wat u zelf kunt doen en de website geeft antwoorden op veel gestelde vragen.

Wat doen de GGD en de gemeente?

De GGD geeft advies over lood en gezondheid en ondersteunt de gemeente om ervoor te zorgen dat er in Amsterdam geen loden waterleidingen meer zijn. De gemeente stelt huurders, verhuurders en woningeigenaren op de hoogte van het probleem en ondersteunt waar nodig. Scholen, kindercentra en gemeentelijke gebouwen zijn onderzocht en die hebben geen loden leidingen meer.

Op de website van de gemeente Amsterdam staat wat de gemeente doet om loden leidingen te verwijderen. Ook leest u hoe u een loden waterleiding herkent en hoe u zorgt dat de leidingen vervangen worden.

Loden waterleidingen in Amsterdam-Amstelland

In Amsterdam-Amstelland zijn geen loden aansluitleidingen meer, Waternet en PWN hebben deze allemaal laten vervangen. Een aansluitleiding loopt van het drinkwaterbedrijf naar de watermeter in de woning. Er zijn nog wel woningen met loden binnenleidingen. Gedeelde leidingen of toevoerleidingen horen daar ook bij. Deze leidingen lopen van de watermeter naar de kraan. Het vervangen van deze leidingen is de verantwoordelijkheid van de huiseigenaar. Ook (nieuwe) kranen of koppelstukken in de woning kunnen een kleine hoeveelheid lood afgeven in het drinkwater.

Contact

Heeft u een vraag over lood en gezondheid? Dan kunt u terecht bij het team Milieu en Gezondheid.

Tel 020 555 5405
ma-vr van 9:00 – 17:00
leefomgeving@ggd.amsterdam.nl
Vermeld uw contactgegevens in de mail