Pad tot huidige pagina

Lespakket luchtkwaliteit

Amsterdamse kinderen maken zich soms best zorgen over de luchtkwaliteit in de stad. Hoe slecht is de lucht en hoe is het met de lucht gesteld als zij groot zijn? Schone lucht is belangrijk, zeker ook voor de gezondheid van kinderen. Met het lespakket over luchtvervuiling leren kinderen alles over lucht, luchtvervuiling (fijnstof, roet en smog) en je gezondheid en wat je zelf kunt doen om de lucht schoner te maken.

Inhoud lessenserie

De lessenserie ‘Luchtvervuiling’ bestaat uit vier lessen en is bedoeld voor leerlingen van groep 6,7 en 8 van het basisonderwijs. De lessenserie behandelt de volgende onderwerpen: wat is lucht, wat is luchtvervuiling, luchtvervuiling en gezondheid en maatregelen tegen luchtvervuiling (wat kun je zelf doen?) Het is een interactieve lessenserie, met veel proefjes, opdrachten en filmpjes. Leuk en leerzaam!

Bij elke les wordt de tijdsduur, de leerdoelen, de benodigdheden en voorbereiding aangegeven en per lesonderdeel wordt beschreven wat de bedoeling is. De lessen zijn in grote lijnen als volgt opgebouwd: start van de les, kern, proefjes/opdrachten, afsluiting en verwerking. Bij elke les is een aantal verwerkingsvragen opgenomen die de leerling na een les moet kunnen beantwoorden.

De lessen kunnen als ‘losse les’ gegeven worden, maar voor het totaalbeeld wordt aangeraden om de groep alle lessen te laten volgen.

Het lespakket is een interactieve pdf en kan vertoond worden op het digibord in de klas. De pagina’s met rechts bovenin een rond icoontje met een portret, zijn alleen bedoeld voor de leraar. De overige pagina’s kunnen gedeeld worden met de klas.

Bekijk hier het lespakket (PDF, 2,4 MB)

Het lespakket is uitgave van de gemeente Amsterdam en de GGD Amsterdam
Opmaak: DSGN FRM

Kerndoelen

De leerstof uit het lespakket voldoet aan de algemeen geldende leerdoelen. In het lespakket is een lijst met leer kerndoelen opgenomen. Bij elke les staat vermeld welke kerndoelen in die les behandeld worden.

Lesmateriaal

Bij de lessen worden diverse materialen gebruikt voor onder andere de proefjes. Bij elke les staat hiervan een overzicht. Niet al het materiaal voorhanden op school? Kijk voor de  volledige lijst bij het overzicht  per les.

U kunt ook gratis een materialenkist bestellen.  (alleen binnen de regio Amsterdam). De materialenkist bevat de volgende producten

 • 1x 5 liter jerrycan
 • 1x Tuinslang
 • 1x Watervaste stift
 • 1x Glazen potje
 • 1x Rol aluminium folie
 • 1x IJsblokjeshouder
 • 1x Witte doek
 • 1 pak bloem
 • 1 Zaklamp
 • 100 rode en groene Post-its
 • 1 potje Lijm

Stuur hiervoor een mail naar: luchtkwaliteit@amsterdam.nl.

Werkbladen

In de lessen wordt gebruik gemaakt van een aantal werkbladen, zoals plaatjes, opdrachtvel, of notitievel. Deze kunnen geprint worden.

Bekijk hier de werkbladen (PDF, 458 kB)

Gastdocent lespakket

Het is ook mogelijk om (een deel) van de lessenserie (gratis) te laten verzorgen door een gastdocent van Verkeersplein. Deze docent geeft les 1 en les 4 van het lespakket. De school verzorgt zelf les 2 en 3. 
Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met luchtkwaliteit@amsterdam.nl.

Contact

Voor meer informatie: