Ervaringen Nu Niet Zwanger

Steeds meer organisaties zijn aangesloten bij Nu Niet Zwanger (NNZ). Honderd hulpverleners zijn getraind in het voeren van een open gesprek over kinderwens en anticonceptie en er zijn 45 aandachtsfunctionarissen. Mirjam van der Wees, inhoudelijk coördinator NNZ bij GGD Amsterdam, vertelt over haar ervaringen tot nu toe.

Mirjam geeft trainingen, begeleidt intervisies en is aanspreekpunt voor de aandachtsfunctionarissen. Ze houdt ook spreekuur bij het Centrum voor Seksuele Gezondheid. “Er zit daadwerkelijk een verschil tussen een Nu Niet Zwanger-consult en een anticonceptieconsult. De eerste keer dat ik dat merkte, had ik ineens door: wacht even, dit is dus een NNZ-consult!”

In het gesprek investeren

“Het gaat bij een NNZ-consult in de eerste plaats om contact maken en aansluiting zoeken. Je voelt dat je dan veel kunt vragen, je bent echt  in gesprek. Als je in het begin van je gesprek echt investeert, is geen enkele vraag te gek. Dan kan je alles vragen, als de vraag er maar toe doet. Ik ga nooit een lijstje af. Als ik mijn cliënt bijvoorbeeld hoor vertellen over wisselende partners zonder anticonceptie, dan vraag ik: ‘Ik hoor je dit en dit zeggen. Hoe is het eigenlijk met je kinderwens?’ Zo komt dan een onderwerp als kinderwens naar boven. En daar kan je dan weer dieper op in gaan. Dat hoeft niet per se altijd een lang gesprek te zijn, soms ben je al snel bij de kern.”

Begrip hebben en niet oordelen

“Door de NNZ-trainingen en ook doordat er steeds meer aandacht is voor een gezonde en kansrijke start ben ik anders gaan kijken naar cliënten in kwetsbare omstandigheden. Zo heb ik al meerdere meetings bijgewoond over toxische stress en de impact van bestaansonzekerheid in die eerste 1.000 dagen. Mensen hebben soms zoveel problemen. Daar kan ik wel iets van vinden, maar dat is helemaal niet belangrijk. Het is namelijk niet zo simpel om problemen op te lossen.  Als je meer begrip hebt, als je verder kijkt, niet oordeelt en naast iemand gaat staan, dan kom je tot de kern en kun je mensen verder helpen.”

Intervisie

“We zijn er nog niet als we alleen medewerkers trainen in de NNZ-methodiek. Zij moeten er actief iets mee doen binnen hun organisatie: het erover hebben binnen hun team, zelf die gesprekken aangaan, het thema op de kaart zetten. Daarom houden we ook intervisiebijeenkomsten met de aandachtsfunctionarissen. Sommige organisaties zijn gewend om over allerlei leefgebieden te praten. Bij hen past het misschien wat makkelijker om de NNZ-methodiek te gebruiken. Bij andere organisaties kost het wat meer tijd. Het blijft altijd lastig omdat er zoveel andere problemen spelen. Dat vraagt regelmatiger contact, intervisie en  bijscholing.”

Wat is Nu Niet Zwanger?

Een zwangerschap moet voor iedereen een bewuste keuze zijn – niet iets wat je overvalt en waar je maar mee moet zien om te gaan. Vooral als je toch al in een kwetsbare positie zit. Nu Niet Zwanger biedt hulpverleners concrete handvatten om potentiële ouders in kwetsbare situaties in een open gesprek te laten nadenken over hun kinderwens, seksualiteit en anticonceptie.

Lees meer over Nu Niet Zwanger