Onderzoeken rond de eerste 1000 dagen van het kind

Blijf op de hoogte van de laatste inzichten en onderzoeken.

Blind vertouwen in babyschap bij ouders

Het programma Gezonde en Kansrijke Start heeft Muzus opdracht gegeven onderzoek te doen naar het koopgedrag en de beleving van ouders met een lage sociaal economische status op het schap baby- en peutervoeding. Het doel van dit onderzoek was om te achterhalen waarom ouders van kleine kinderen producten uit het babyschap kopen en wat de rol van marketing hierin is, zodat wij beter in staat zijn om deze marketing technieken tegen te gaan.

Uit dit kwalitatieve onderzoek blijkt een enorme loyaliteit van ouders aan dat betreffende schap; zij hebben hier een blind vertrouwen in. De marketing van de producten in het babyschap speelt feilloos in op de behoeften van ouders aan gemak en duidelijkheid. Ouders hebben het gevoel dat zij echt het beste doen voor hun kind. Geld speelt hierin geen rol. Als hun kindje maar goed eet!.
Wil je het hele rapport ontvangen? Mail dan naar GKS@amsterdam.nl

Of lees de samenvatting van het rapport

Peiling naar koopgedrag ouders

Als aanvulling op het kwalitatieve onderzoek heeft de GGD opdracht gegeven aan Motivaction om een representatieve steekproef te houden onder alle lagen van de bevolking over het gebruik en beeld dat men heeft van het babyschap. Daaruit  blijkt dat 86 procent van de jonge ouders regelmatig producten uit het babyschap koopt en dat 46 procent van het totaal aantal ondervraagde ouders erop vertrouwt dat de producten uit het babyschap gezond zijn voor hun kindje. 70 Procent geeft hun kind knijpfruit, babykoekjes en /of babysnacks uit het babyschap. Onder alle inkomenslagen bestaat het idee dat knijpfruit gezond is. Knijpfruit valt echter buiten de schijf van vijf en het Voedingscentrum adviseert om kinderen onder de 4 jaar nog geen tussendoortjes te geven, hierdoor komen jonge kinderen namelijk al snel aan hun maximale dagelijkse hoeveelheid toegevoegde suikers.

Lees de samenvatting van deze peiling.

Slaap en groei van Amsterdamse kinderen in de eerste 1000 dagen


In het promotietraject ‘Slaap en groei in de eerste 1000 dagen’ richt Margreet Harskamp zich op slaap en gezondheid tijdens de zwangerschap en baby-peuter leeftijd. In deze studie wordt onderzocht of er factoren in de zwangerschap en baby leeftijd zijn die effect hebben op latere slaapproblemen. En wat het effect is van slaaptekort in de zwangerschap op latere lichaamssamenstelling en bloeddruk van het kind.
Ook is er gekeken of excessief huilen op de leeftijd van 3 maanden verband heeft met latere slaap en groei met behulp van data uit het ABCD cohort. In het Sarphati cohort wordt gekeken hoe vaak slaapproblemen voorkomen in de eerte 2 levens jaren en of vroege slaap of melkvoedingsproblemen een voorspeller zijn van latere slaapproblemen. Als laatste is er onderzocht of het ook positief werkt als we de slaap van baby’s beïnvloeden. Deze studie is gedaan in samenwerking met het Sarphati Instituut en het Amsterdam UMC.

Meer informatie is te vinden op www.sarphati.amsterdam/onderzoek/.

Juiste zorg op de juiste plek

In samenwerking met ZonMw wordt onderzoek gedaan naar nieuwe en andere vormen van zorg om onnodig dure of overbodige zorg te voorkomen en de zorg te verplaatsen naar dichter bij mensen thuis, in hun eigen vertrouwde leefomgeving.
Meer informatie hierover is te vinden op de site van zonmw.: https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid-ggz/programmas/programma-detail/juiste-zorg-op-de-juiste-plek/.