Pad tot huidige pagina

Maatschappelijke en Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ)

Zoals elke stad heeft Amsterdam te maken met dak- en thuislozen, alcoholisten, druggebruikers en chronisch psychotische mensen. MGGZ verleent sociaal-medische zorg aan mensen met psychische problemen die zichzelf verwaarlozen en vaak overlast veroorzaken.

GGD Amsterdam 
afdeling Maatschappelijke en Geestelijke Gezondheidszorg
Postbus 2200
1000 CE Amsterdam
020 555 5462