Pad tot huidige pagina

Vangnet

Lijst

Lijst

24 uur meldpunt zorgmeldingen

Bent u ernstig bezorgd over iemand? Neem dan contact op: Advies- en Meldpunt OGGZ

Lijst

De afdeling Vangnet van de GGD helpt Amsterdammers met ernstige problemen op meerdere gebieden. We maken onderscheid in de volgende 3 teams:

  • Zorg & Overlast levert 24 uurs zorg en advies voor burgers en professionals in Amsterdam- Amstelland. Naar aanleiding van meldingen (meldpunten Zorg & Woonoverlast of Advies- en meldpunt OGGZ) legt het team bijvoorbeeld huisbezoeken af. Ook taken passend bij de Wet Verplichte GGZ worden uitgevoerd. Er wordt nauw samengewerkt met politie, woningbouwvereniging en andere zorgpartijen.
  • Regie & Veiligheid is betrokken bij de toegang en toeleiding naar de verschillende vormen van maatschappelijke opvang, noodopvang en beschermd wonen.
  • Persoonsgerichte Aanpakken voert screenings uit en voert regie over de zorgtrajecten van cliënten.

Afbeelding

Afbeelding