Maatschappelijke en Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ)

25 september 2018

Zoals elke stad heeft Amsterdam te maken met dak- en thuislozen, alcoholisten, druggebruikers en chronisch psychotische mensen. MGGZ verleent sociaal-medische zorg aan mensen met psychische problemen die zichzelf verwaarlozen en vaak overlast veroorzaken. Ook kinderen in probleemgezinnen en slachtoffers van seksueel geweld vormen belangrijke doelgroepen.

Geïntegreerde Voorziening West, polikliniek GGD

Locatie Elisabeth Wolffstraat 2-4
Postbus 2200
1000 CE Amsterdam
020 555 5838
(fax 020 708 9358)

Geïntegreerde Voorziening Centrum, polikliniek GGD

Locatie Valckenierstraat 2
Postbus 2200
1000 CE Amsterdam
020 555 5624
(fax 020 708 9357)

Geïntegreerde Voorziening Zuidoost

Locatie Flierbosdreef
Postbus 2200
1000 CE Amsterdam
020 555 5821
(fax 020 708 9359)

Geïntegreerde Voorzieningen, kortweg GV's, zijn locaties waar door verschillende gemeentelijke en maatschappelijke organisaties wordt samengewerkt om mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblemen beter te kunnen helpen.
De GV's hebben momenteel geen wachttijden voor aanmeldingen.Meer informatie over Geïntegreerde Voorzieningen

Vangnet

(op afspraak en locatie)
Nieuwe Achtergracht 100
1018 WT Amsterdam
Postbus 2200
1000 CE Amsterdam
020 555 5462
 (fax 020 799 8005)
vangnet@ggd.amsterdam.nl

Steunpunt Seksueel Geweld Amsterdam (SSGA)

Nieuwe Achtergracht 100
1018 WT Amsterdam
Postbus 2200
1000 CE Amsterdam
020 555 5227
ssga@ggd.amsterdam.nl

Informatie en clusterleiding MGGZ

020 555 5761