Pad tot huidige pagina

Maatschappelijke en Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ)

Zoals elke stad heeft Amsterdam te maken met dak- en thuislozen, alcoholisten, druggebruikers en chronisch psychotische mensen. MGGZ verleent sociaal-medische zorg aan mensen met psychische problemen die zichzelf verwaarlozen en vaak overlast veroorzaken. Ook kinderen in probleemgezinnen en slachtoffers van seksueel geweld vormen belangrijke doelgroepen.

GGD Amsterdam 
afdeling Maatschappelijke en Geestelijke Gezondheidszorg
Postbus 2200
1000 CE Amsterdam
T 020 555 5462