Pad tot huidige pagina

Team Vangnet

De afdeling Vangnet van de GGD helpt Amsterdammers met ernstige problemen op meerdere gebieden.

GGD Amsterdam
Postbus 2200
1000 CE Amsterdam
T (020) 555 5462 (09.00-17.00 uur)
F (020) 799 8005
E vangnet@ggd.amsterdam.nl

Informatie over Vangnet