Opleiding TBC-bestrijding


Voor wie? Artsen met interesse in openbare gezondheidszorg

Specialisme: Arts Maatschappij & Gezondheid, profiel Tuberculosebestrijding

Opleidingsinrichting: GGD Amsterdam, cluster Infectieziekten, afdeling Tuberculosebestrijding, in samenwerking met de Netherlands School of Public & Occupational Health

Locatie: Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam

Opleiders:
Drs. Sytze Keizer, arts M&G, T: 020 - 555 5234 
Dr. Peter Kouw, arts M&G, T: 020 - 555 5144

Specialisten op de afdeling: 4 waaronder 1 longarts (de opleidersgroep)

Contactpersoon: Drs. Wieneke Meijer, arts M&G / afdelingshoofd, T: 020 - 555 5788

Opleidingsduur: 1e fase 2 jaar en 2e fase 2 jaar

Aantal opleidingsplaatsen: 1

Organisatie:
De afdeling Tuberculosebestrijding van de GGD Amsterdam is een onderdeel van het cluster Infectieziekten. De afdeling fungeert als backoffice voor de tuberculosebestrijding in Noord-Holland en Flevoland. De 4 tuberculose-artsen werken behalve in Amsterdam ook voor de GGD-regio's:

  • Hollands Noorden (Alkmaar)
  • Kennemerland (Hoofddorp)
  • Zaanstreek-Waterland (Zaandam)
  • Gooi en Vechtstreek (Bussum)
  • Flevoland (Lelystad)

Vanuit de backoffice Amsterdam wordt het inhoudelijk beleid bepaald en bijscholing verzorgd voor de circa 50 tuberculose-medewerkers (3 artsen M&G, 1 longarts, sociaal-verpleegkundigen tuberculosebestrijding en medisch-technisch medewerkers) in Noord-Holland en Flevoland.

Doelstelling:
Van de tweejarige praktijkopleiding tuberculosebestrijding is het assistentschap van minimaal 40 weken op de GGD het belangrijkste onderdeel. Bij voorkeur start de aios de 6 maanden durende longstage in het ziekenhuis. Het doel van de opleiding is te beschikken over artsen tuberculosebestrijding die voldoen aan het betreffende register van medisch-specialisten, zowel om de professie in de toekomst te garanderen in de regio Noord-Holland/Flevoland als om de kennis en kunde rondom (de preventie van) tuberculose als specialisme landelijk in stand te houden. De preventie van tuberculose omvat naast de opsporing ook het medicamenteus behandelen en begeleiden van tuberculose en de latente tuberculose-infectie.

Procedure:
Bij voorkeur heeft de aios het 6 maanden durende stage in de longkliniek al gedaan. De aios M&G-tuberculosebestrijding solliciteert voor de opleidingsplaats bij de afdeling Tuberculosebestrijding. Aan de hand van de studiegids Beroepsopleiding Arts Maatschappij & Gezondheid, profiel Tuberculosebestrijding 1e fase, en het op te stellen persoonlijk opleidingsplan (POP) voert de aios praktijkopdrachten uit. Het POP wordt samengesteld aan de hand van te ontwikkelen competenties als beschreven in het CanMEDS-model.

Vast onderdeel van de opleiding zijn (inter)nationale contacten en symposia.

Contactgegevens afdeling Tuberculosebestrijding >

(Bron foto mantoux: CDC / Gabrielle Benenson, fotograaf: Greg Knobloch)