In gesprek met Marijne Zandbelt, aios bij de TBC bestrijding

Sinds een paar maanden werk ik op de afdeling Tuberculosebestrijding van de GGD Amsterdam, in een uitstekend team van artsen, sociaal verpleegkundigen en medisch-technisch medewerkers. Binnen het team wordt goed samengewerkt en er is weinig hiërarchie. Dit zorgt voor een ontspannen sfeer op de afdeling.

Alle mensen in de samenleving

Met de andere afdelingen heb ik nog niet veel ervaring, maar de ervaring die ik heb is dat onderling overleg vriendelijk van aard is. Ook naar buiten toe is de GGD een laagdrempelige instantie, die openstaat voor alle mensen in de samenleving die medische hulp/advies nodig hebben. Die laagdrempeligheid is één van de sterkste punten van de organisatie.

Spontane waardering

Waar ik echt blij van word, zijn de spontane complimenten. Je krijgt hier ongevraagd waardering voor je werk. Een ander sterk element van het opleidingsklimaat is de adequate begeleiding. Bij aanvang van mijn opleiding ben ik goed ingewerkt en vervolgens heb ik steeds meer taken gekregen.

Mijn werkdag

Ik heb een zeer prettige opleider, die open staat voor mijn mening.Samen bepalen we de individuele invulling van mijn opleiding. Om de dag houd ik spreekuur onder supervisie en beoordeel ik thoraxfoto’s. De rest van de tijd wordt besteed aan zaken als besprekingen, praktijkopdrachten, verdieping en aan het voorbereiden en volgen van onderwijs.

Een veilige leeromgeving

In principe ben ik boventallig, waardoor ik zonder problemen bij alle onderwijsmomenten kan zijn (onderwijsdagen, cursussen e.d.). Op de dagen dat ik wél op de afdeling ben, krijg ik verantwoordelijkheden passend bij de fase van mijn opleiding. Verder heb ik de indruk dat er ruimschoots onderzoeksmogelijkheden zijn. Kortom: de ideale condities voor een veilige leeromgeving.