Pad tot huidige pagina

Perscontacten

10 maart 2020

Contact

Journalisten kunnen voor vragen over de GGD Amsterdam contact opnemen met afdeling Communicatie via 020-555 5208 of communicatie@ggd.amsterdam.nl.

Privacy

Bij de GGD staat de privacy van cliënten voorop. Deze privacy is het belangrijkste uitgangspunt in de afweging om wel of niet mee te werken aan publicaties/reportages. Naast het medisch beroepsgeheim waar de GGD zich als medische organisatie aan houdt, wil de GGD de privacy van haar cliënten borgen om de drempel om hulp te zoeken zo laag mogelijk te houden.

Bij incidenten wordt weleens gevraagd of iemand bekend is bij de GGD. Hier worden geen mededelingen over gedaan. De GGD wil de zorg voor haar cliënten in een veilige omgeving aanbieden. Dit houdt onder meer in dat de cliënt niet bang hoeft te zijn dat dergelijke informatie wordt gedeeld met de media.