Pad tot huidige pagina

Tuberculose

Lijst

Tuberculose (tbc) is een meldingsplichtige ziekte uit groep B1 (Wet Publieke Gezondheid). Dit betekent dat patiënten met tuberculose binnen 1 werkdag bij de GGD gemeld moeten worden. Alleen een behandelend arts of microbioloog kan de melding doen.

Intercollegiaal overleg

Lijst

Tuberculosebestrijding:  020  555 3891 maandag tot en met vrijdag 08.30 - 17.00 uur. Buiten kantoortijden, alleen voor vragen die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten: 020 555 5555 (7x5). Vraag naar de dienstdoende arts Infectieziekten.

Dit doet GGD Amsterdam

Behandeling tuberculosepatiënten

Als de diagnose tuberculose is vastgesteld, wordt direct gestart met behandeling. Deze behandeling gebeurt bij de GGD of in het ziekenhuis. Patiënten worden gedurende het gehele traject begeleid door een GGD-verpleegkundige.

Bron- en contactonderzoek

 • Heeft u een patiënt die contact had met een tuberculosepatiënt? Laat deze altijd bellen of mailen met de GGD. Mogelijk hebben wij informatie over het besmettingsgevaar van de bron of zijn we al bezig met het contactonderzoek.
 • Immuungecompromitteerden en kinderen onder 5 jaar hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van actieve tuberculose en komen daardoor eerder in aanmerking voor contactonderzoek.
 • Aan eventuele vervolgonderzoeken zijn kosten verbonden. Deze onderzoeken vallen onder de zorgverzekering.
 • Loopt er een contactonderzoek rondom een van uw patiënten en heeft u hier vragen of zorgen over? Neem dan contact op met de afdeling tuberculosebestrijding.

Onderzoek na bezoek uit endemisch gebied

Heeft u een patiënt die voor langere tijd in een tuberculose endemisch gebied verbleef met de volgende klachten:

 • langer dan 2 weken een productieve hoest die niet reageert op de gebruikelijke antibiotica en/of
 • fors nachtzweten en/of
 • flink gewichtsverlies?

Verwijs de patiënt dan door naar de GGD voor een tuberculose-onderzoek. Raadpleeg bij twijfel de intercollegiale artsenlijn.

BCG-vaccinatie voor kinderen

Kinderen van wie minimaal 1 ouder uit een land komt waar veel tuberculose voorkomt, ontvangen automatisch een brief met een afspraak voor een BCG-vaccinatie bij de GGD. Deze vaccinatie is gratis. Heeft u kinderen onder de 12 jaar in uw praktijk voor wie dit criterium geldt en die nog niet gevaccineerd zijn? Neem dan contact met ons op voor advies.

Ulcus na vaccinatie

De vaccinatie wordt gezet op de linker bovenarm. Bij een normaal beloop ontstaat er een week na de vaccinatie op de vaccinatieplaats erytheem, 3 tot 4 weken later gevolgd door de vorming van een kleine nodus (papel). Deze gaat 1 à 2 weken later zweren waarbij een geringe hoeveelheid vocht vrij kan komen. Het ulcus geneest na 6 tot 12 weken. Een klein litteken blijft meestal zichtbaar. De ouders zijn hiervan op de hoogte gesteld.

 • Het ulcus mag niet ontlast, uitgedrukt of chirurgisch behandeld worden.
 • Er mag geen crème of zalf op.
 • Antibiotische behandeling is in de meeste gevallen ook niet geïndiceerd.
 • Geen pleister, alleen als de zweer nattend is mag deze afgedekt worden met een droog gaasje ter bescherming van de kleding.
 • De patiënt mag wel douchen, in bad en zwemmen.

Verwijs de patiënt bij complicaties van de vaccinatie, zoals een langdurig lokaal abces of regionale lymfadenitis altijd door naar de afdeling Tuberculosebestrijding. Zij kunnen contact opnemen voor een afspraak.