Pad tot huidige pagina

De IND verwijst u door voor tbc-onderzoek

Lijst

Heeft u een brief gekregen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) voor een tbc-onderzoek? Maak een afspraak bij tuberculose-afdeling van de GGD.

GGD Amsterdam is er voor inwoners van Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Woont u ergens anders, kijk op www.ggd.nl waar u terecht kunt.

Afspraak bij GGD Amsterdam

Lijst

  • Op de website van de IND ziet u of uw nationaliteit een vrijstelling heeft.
  • Heeft uw nationaliteit geen vrijstelling? Meld u dan aan. U krijgt van ons een brief met een afspraak.

  • Meld ieder gezinslid apart aan voor het onderzoek.

Afspraak voor tbc-onderzoek

Dit neemt u mee naar de afspraak

Het onderzoek bij de GGD kost geld  In een aantal gevallen betaalt de zorgverzekering. Bel uw zorgverzekeraar voor meer informatie of check uw polis.


Zo gaat het tbc-onderzoek

Volwassenen (18 jaar en ouder)

  • We maken een foto van uw longen om te zien of u tuberculose heeft.
  • Het kan zijn dat u na 4 weken een uitnodiging krijgt voor een huidtest (Mantoux). Deze test toont aan of u ooit in aanraking bent geweest met tuberculose.

Kinderen

Kinderen onder 18 jaar krijgen een huidtest (Mantoux). Als de huidtest en een aanvullend bloedonderzoek positief zijn, volgt nog een longfoto.


Meer informatie en contact

Heeft u vragen over het tbc-onderzoek of over tuberculose? Neem contact op met de afdeling Tuberculosebestrijding van GGD Amsterdam. We helpen u graag.