Pad tot huidige pagina

Vangnet voor vervuilde of overlast veroorzakende personen

Lijst

De afdeling Vangnet van GGD Amsterdam richt zich op verwaarloosde, vervuilde, vereenzaamde of overlast veroorzakende patiënten. De afdeling is 24 uur per dag bereikbaar voor overleg, screening en zorgtoeleiding. Vangnet werkt samen met onder andere de GGZ, maatschappelijke opvang, verslavingszorg, de meldpunten Zorg en Woonoverlast, Ouder- en Kindteams, woningcorporaties en politie.

Intercollegiaal overleg

Lijst

Vangnet: 020 555 5555 (24/7 bereikbaar)

Bel ons als u een patiënt hebt, die:

  • vereenzaamd is, zichzelf verwaarloost en/of vervuilt.
  • verward gedrag vertoont en de oorzaak is u niet duidelijk.
  • niet bereikbaar is en u maakt zich zorgen.
  • (extreme) overlast geeft, bijvoorbeeld lawaai, agressie, (ernstige) vervuiling, stank, brandgevaar of plaagdieren in de woning.

Dit doet GGD Amsterdam

  • Onze zorgprofessionals (veelal SPV’ers) bespreken de situatie met u of uw POH-GGZ en geven u deskundig advies.
  • We leiden uw patiënt naar de juiste zorg.
  • Bij klachten over (ernstige) vervuiling, stank, brandgevaar en/of plaagdieren in de woning onderzoekt en beoordeelt onze inspecteur uw melding. Als de klachten zeer ernstig zijn, kunnen wij desnoods tegen de wil van de patiënt ingrijpen. Onze inspecteur coördineert het proces en zorgt er ook voor dat de juiste zorg voor uw patiënt in gang wordt gezet.

GGD-informatie voor patiënten