Pad tot huidige pagina

Hygiëne in zorginstellingen

1 maart 2019

Verpleeg- en verzorgingshuizen

Bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen lopen een extra risico op het oplopen van een infectie omdat ze vaak een hoge leeftijd hebben, dicht op elkaar leven en vaak een wat verminderde weerstand hebben. Daarom moet er extra zorg aan hygiëne besteed worden.

Hygiëne speelt bepalende rol

In zorg- en welzijnsinstellingen speelt hygiëne een bepalende rol. Bii de persoonlijke verzorging, tijdens de schoonmaak en bij verpleegtechnische handelingen kan immers gemakkelijk iets misgaan. Op de afdeling Infectieziekten van de GGD Amsterdam komen regelmatig meldingen binnen van uitbraken van infectieziekten onder bewoners, maar ook meldingen van hulpverleners die zich geprikt hebben aan een mogelijk besmette naald.
De GGD adviseert het betrokken personeel zoals de verzorgenden, paramedici, artsen en het ondersteunend personeel van verpleeg- en verzorgingshuizen om de hygiëneregels goed in acht te nemen. De afdeling Hygiëne en Inspectie van de GGD biedt verschillende vormen van kwaliteitszorg en kwaliteitsbewaking, met als doel een goede, hygiënische en dus veilige zorgverlening.

Het hygiënebegeleidingsprogramma kent de volgende onderdelen:

  • bewonerszorg
  • ondersteunende diensten
  • instructiemomenten
  • registratie en beleid
  • bouwkundige staat
  • bacteriologisch onderzoek
  • deelname hygiënecommissie
  • voorlichting

Brochure
Voor het volledige aanbod van de diensten kunt u hier een informatiebrochure downloaden.
Brochure verpleeghuishygiëne (PDF, 1,7 MB)

Contact
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Hygiëne & Inspectie via telefoonnummer 020 555 5581 of een e-mail sturen naar hygiene@ggd.amsterdam.nl