Pad tot huidige pagina

Hygiëne in maatschappelijke opvang

22 april 2020

In Nederland zijn tal van soorten opvang waar mensen tijdelijk verblijven. De omstandigheden bij deze opvang kunnen sterk verschillen. Het kan variëren van moderne goed geventileerde gebouwen of bungalowparken tot tentenkampen en oude kazernes met een groot aantal bewoners.
Het infectierisico neemt toe naarmate er meer bewoners zijn en de locaties niet aan de hedendaagse hygiëne- en veiligheidseisen voldoen.
De GGD voert audits uit om na te gaan of er in de asielzoekerscentra en dak- en thuislozenopvang gewerkt wordt volgens de hygiëneregels die opgesteld zijn door de Landelijk Coördinatiestructuur Infectieziektebestrijding (LCI). Op lci.rivm.nl zijn de richtlijnen te downloaden.
Tevens kan de afdeling Hygiëne & Preventie trainingen verzorgen voor het personeel.

Contact
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Hygiëne & Inspectie via telefoonnummer (020) 555 5581 of een e-mail sturen naar hygiene@ggd.amsterdam.nl