Pad tot huidige pagina

Keukenhygiëne

1 maart 2019

In keukens van hotels, restaurants, bedrijfskantines en zorginstellingen speelt hygiëne een bepalende rol.

Bij de afdeling Infectieziekten komen regelmatig meldingen binnen over mensen die ziek zijn geworden van voedingsmiddelen. Zo'n incident haalt al snel de krant, zeker als meerdere gasten of bewoners ziek zijn geworden. Dit is schadelijk voor de goede naam van het bedrijf.

HACCP

De 'Warenwetregeling Hygiëne van levensmiddelen' eist dat iedereen die eet- of drinkwaren bereidt, vervoert, distribueert of verhandelt de veiligheid van zijn of haar producten kan waarborgen. Dit moet gebeuren door middel van een procesbeheersingssysteem volgens het HACCP-systeem (Hazard Analysis Critical Control Points).

De afdeling Hygiëne & Inspectie biedt het recept voor een goede hygiëne

Bent u verantwoordelijk voor de voedselbereiding in een keuken? Dan kan de afdeling Hygiëne & Inspectie van de GGD Amsterdam u helpen bij elk onderdeel van de voedselbereiding. De afdeling biedt verschillende mogelijkheden van kwaliteitszorg en -bewaking aan waarmee u zeker bent van een hygiënische keuken.

Het begeleidingsprogramma Keukenhygiëne kent de volgende onderdelen:

  • analyse op de werkvloer
  • training ten behoeve van de continuïteit in kwaliteit
  • hulp bij het bijhouden van het hygiëneplan
  • bacteriologisch onderzoek
  • hulp bij certificering
  • nazorg en informatie

Download de brochure voor uitgebreide informatie en het volledige aanbod van de diensten.
Brochure voedselveiligheid (PDF, 1,6 MB)

Contact

Voor vragen of meer informatie over keukenhygiëne kunt u contact opnemen met de afdeling 020 555 5581 of stuur een e-mail naar hygiene@ggd.amsterdam.nl.