Pad tot huidige pagina

Hygiëne in de langdurige zorg

Lijst

Met langdurige zorg bedoelen we zorg in verpleeghuizen, verzorgingshuizen, woonzorgcentra, GGZ-instellingen, instellingen voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en kleinschalige woonvoorzieningen.

De cliënten hebben vaak een kwetsbare gezondheid, wonen vaak in groepen en delen een keuken, douche en wc. Het is belangrijk om hygiënemaatregelen te nemen. Zo voorkomt u dat ziektes zich snel verspreiden.

Hiervoor kunt u bij de GGD terecht

  • Een hygiëne audit van GGD Amsterdam helpt u om uw hygiëne-maatregelen te toetsen en te optimaliseren. Na de audit krijgt u van ons een rapport met concrete verbeterpunten.
  • Wij bieden scholing over hygiëne voor uw medewerkers.
  • Vanuit de Wet publieke gezondheid treedt de GGD ook op bij een uitbraak, bijvoorbeeld van schurft. We helpen u om de uitbraak te stoppen. Dit doen we samen met artsen en verpleegkundigen van de GGD.
  • Wij kunnen uw instelling begeleiden door zitting te nemen in uw infectiepreventiecommissie. Onze deskundige infectiepreventie geeft dan advies over het hygiënebeleid. Ook deze taak valt onder de Wet publieke gezondheid.