Pad tot huidige pagina

Legionella: voorkomen en melden

Lijst

Legionella is een bacterie die de ziekte legionellose kan veroorzaken. Legionellose wordt ook wel veteranenziekte genoemd. De bacterie groeit in een warme, vochtige omgeving, bijvoorbeeld in waterleidingen of bubbelbaden.

Met preventiemaatregelen kunnen bedrijven en instellingen voorkomen dat bezoekers of bewoners de legionellabacterie inademen.

Prioritaire locatie: preventie verplicht

Legionellapreventie is wettelijk verplicht op plaatsen en bij installaties waar het risico op ziektegevallen groter is. Dit worden de prioritaire locaties genoemd. Denk bijvoorbeeld aan zorginstellingen, hotels, sauna’s, zwembaden en evenementen.

Eigenaren van prioritaire locaties moeten preventiemaatregelen nemen om legionellabesmettingen te voorkomen. Zo is een risicoanalyse door een BRL 6010 gecertificeerd bedrijf verplicht, evenals een beheersplan op basis van deze analyse. Kijk op de website van de Rijksoverheid wat u precies moet doen om besmetting te voorkomen.

Risicogroepen voor legionella

De meeste mensen worden niet ziek van de bacterie. Maar er zijn groepen die een groter risico lopen: zware rokers, ouderen en mensen die geneesmiddelen gebruiken die hun afweer verstoren.

Legionella herkennen

Als mensen kleine druppeltjes water met de legionellabacterie inademen, komt de legionellabacterie in de longen terecht. Kleine druppeltjes kunnen bijvoorbeeld ontstaan tijdens het douchen of in bubbelbaden. De ziekte begint met snel opkomende koorts, spierpijn en een ziek gevoel. Daarna kan een longontsteking met koorts boven de 39 °C ontstaan. De patiënt hoest en is soms kortademig. Legionella is niet besmettelijk van mens op mens.

Tips voor thuis

De kans dat u thuis ziek wordt door de legionellabacterie is klein. Een paar tips om de kans verder te verkleinen:

  • Stel de boiler of combiketel af op minstens 60 °C.
  • Spoel kranen en douche door als u ze meer dan een week niet gebruikt hebt, bijvoorbeeld na een vakantie. Doorspoelen met 2 minuten koud water en 2 minuten warm water.
  • Maak apparaten die water vernevelen of sproeien regelmatig schoon. Bijvoorbeeld bubbelbad, luchtbevochtiger of apneu-apparaat.

Uitbraak melden

De behandelend arts is volgens de Wet Publieke Gezondheid verplicht een patiënt met legionellose te melden bij de GGD.

  • Bel hiervoor 020 555 5337 maandag tot en met vrijdag 8.30 - 17.00 uur
  • Intercollegiaal overleg: 020 555 5566 maandag tot en met vrijdag 8.30 - 17.00 uur
  • Buiten kantoortijden: 020 555 5555 vraag naar de dienstdoende arts Infectieziekten. Alleen voor vragen die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten

Dit doet de GGD

  • Brononderzoek: als uw bedrijf of instelling een legionellageval bij de GGD meldt, doen wij onder bepaalde criteria onderzoek naar de bron van de besmetting. Op die locatie of locaties nemen we watermonsters. Zo voorkomen we verdere besmetting.
  • Advies en informatie: wij geven advies en beantwoorden algemene vragen over legionella.

Contact

Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op: