Pad tot huidige pagina

Legionellapreventie

1 maart 2019

De meeste mensen zijn wel bekend met het begrip Legionella. Maar wat is Legionella eigenlijk?

Wat is Legionella?

Legionella is een bacterie. De bacterie bevindt zich in het (leiding) water en in de grond, echter meestal in zulke kleine aantallen dat de bacterie geen gevaar vormt. De legionellabacterie vormt met name een probleem als zij zich heeft kunnen vermenigvuldigen.

Legionellose

Legionellose, ook wel de ‘veteranenziekte’ genoemd, is een ernstige longontsteking die wordt veroorzaakt door de legionellabacterie. Naar schatting lopen jaarlijks honderden en mogelijk duizenden mensen een besmetting met de legionellabacterie op. De meeste mensen worden niet ziek na blootstelling. Slechts bij een klein deel van degenen die met de bacterie zijn besmet, ontwikkelt zich de ernstige infectie. Er bestaat ook een lichtere vorm van de ziekte, ‘de legionellagriep’. Zware rokers, ouderen en mensen die geneesmiddelen gebruiken die hun afweer verstoren (bijvoorbeeld mensen die een transplantatie hebben ondergaan), lopen een groter risico om ziek te worden.

Je wordt alleen ziek door het inademen van de bacterie. Je wordt niet ziek door het drinken van water met legionella. Iemand met legionellose kan ook geen anderen besmetten.

Wat doet de GGD

Zodra er een melding binnenkomt van iemand die ziek is geworden van legionella gaat de afdeling Hygiene en Inspectie samen met de afdeling Infectieziekten kijken wat de mogelijke bron van de besmetting kan zijn en wordt er op die locatie(s) watermonsters genomen. Op deze manier kan eventuele verdere besmetting worden voorkomen.

Legionellapreventie

Daarnaast komen de medewerkers van de afdeling Hygiëne en Inspectie bij verschillende zorginstellingen om te kijken of deze instellingen voldoen aan de eisen die genoemd worden in het Drinkwaterbesluit. Sommige doelgroepen, zoals ouderen of gehandicapten, zijn vatbaarder voor legionellose. Daarom schrijft het Drinkwaterbesluit voor dat een aantal instellingen (onder andere zorginstellingen en ziekenhuizen) extra maatregelen moeten nemen om legionellagroei in de drinkwaterinstallatie te voorkomen.

De medewerkers van de afdeling Hygiëne en Inspectie kijken op de locaties of de maatregelen genoemd in het Drinkwaterbesluit ook uitgevoerd worden en verwerken de constateringen in een rapport.

Voor meer informatie over legionella en legionellapreventie kunt u contact opnemen met de afdeling Hygiëne & Inspectie via telefoonnummer 020 555 5581 of e-mailen naar legionella@ggd.amsterdam.nl.