Pad tot huidige pagina

Hygiëne in de maatschappelijke opvang

Lijst

Dak- en thuislozen, asielzoekers en mensen die niet zelfstandig kunnen wonen maken gebruik van opvanglocaties in de stad. Overal waar veel mensen in een beperkte ruimte verblijven is het risico op verspreiding van infectieziekten groot. Hoe beter u op uw locatie de hygiënerichtlijnen naleeft, hoe kleiner de kans op besmetting.

Hiervoor kunt u bij de GGD terecht

  • Een hygiëne audit van GGD Amsterdam helpt u om uw hygiëne-maatregelen te toetsen en te optimaliseren. Na de audit krijgt u van ons een rapport met concrete verbeterpunten.
  • Wij bieden scholing over hygiëne voor uw medewerkers.
  • Vanuit de Wet publieke gezondheid treedt de GGD ook op bij een uitbraak, bijvoorbeeld van schurft. We helpen u om de uitbraak te stoppen. Dit doen we samen met artsen en verpleegkundigen van de GGD.

Contact

Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op: