Pad tot huidige pagina

Nieuwsbrief Gastouderopvang - april 2023

7 april 2023

Nieuwsbrief Gastouderopvang - april 2023

Afbeelding

Lijst

Beste gastouder,

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de volgende onderwerpen:

  • Het toezicht dit jaar
  • Wat u kunt verwachten van een inspectie
  • Speerpunten in het toezicht
  • In gesprek met gastouderbureaus buiten onze regio
  • Gastouderbijeenkomst 2023

Het toezicht dit jaar

Ook dit jaar zal een groep van ondertussen ruim 10 toezichthouders op pad gaan om inspectiebezoeken uit te voeren. Sinds dit jaar is het wettelijk verplicht dat we bij 50% van de voorzieningen voor gastouderopvang langskomen voor een inspectiebezoek. Het afgelopen jaar hebben we dat ook al gedaan. Het kan zijn dat we dit jaar dus weer bij u langskomen.


Wat kunt u verwachten van een inspectie?

Over het algemeen komt de toezichthouder zonder afspraak bij u langs. We kunnen ineens op de stoep staan. We begrijpen dat het niet altijd uitkomt om een gesprek met de toezichthouder te voeren als u kinderen opvangt. We hebben graag dat u zich richt op de kinderen die u opvangt. We zullen een tijdje meekijken hoe het eraan toe gaat. Op een later moment, bijvoorbeeld als de kinderen slapen of als u een vrije dag heeft, kunnen we een telefoongesprek met elkaar voeren over uw opvang. We zullen hiervoor tijdens het bezoek een afspraak maken. Ook nemen we soms contact op met uw gastouderbureau.


Speerpunten

Elk jaar richten we ons op bepaalde onderwerpen waar we tijdens de inspectiebezoeken meer aandacht aan willen besteden: speerpunten.
Voor dit jaar hebben we verschillende speerpunten:

  • Kinderen en bewegen: Kinderen bewegen graag. Beweging draagt bij aan een goede ontwikkeling van kinderen. Als gastouder kunt u invloed uitoefenen op het bewegingspatroon van kinderen. Ook kunt u gezond gedrag stimuleren. Hoe stimuleert u kinderen (van verschillende leeftijden) om voldoende te bewegen? Wat voor activiteiten biedt u aan? En hoe betrekt u ouders daarbij?
  • Ontruiming: de woningen waar gastouderopvang plaatsvindt, verschillen veel van elkaar. We komen in vrijstaande woningen, tussenwoningen, appartementen die met of zonder lift te bereiken zijn. Welke afspraken zijn er over ontruiming van de woning, welke kanten kunt u op met de kinderen? Hoe zou dit praktisch in zijn werk gaan als meerdere jonge kinderen worden opgevangen?
  • Slaapplekken: slaap is belangrijk voor jonge kinderen. Met voldoende slaap kunnen zij zich goed ontwikkelen. Hoe zorgt u ervoor dat kinderen voldoende kunnen slapen? Welke slaapplekken heeft u voor kinderen? En tot welke leeftijd kunnen kinderen gebruikmaken van slaapplekken in uw opvang?
  • Corrigeren: wat doe je als een kind ongewenst gedrag laat zien en leg je uit waarom iets niet mag? Wordt er gebruik gemaakt van een ‘time-out’ plek of juist niet? We gaan hier graag over in gesprek.

Gastouderbureaus

Als GGD houden we niet alleen toezicht bij de voorzieningen voor gastouderopvang. We controleren ook of gastouderbureaus zich aan de wettelijke eisen houden en gaan met bureaus in gesprek over wat zij verstaan onder kwaliteit.

Als GGD Amsterdam kunnen we alleen toezicht houden op de bureaus die zijn ingeschreven in Amsterdam en de regiogemeenten. Maar er zijn veel meer bureaus die buiten onze regio vallen. Om elkaar beter te leren kennen en elkaar te informeren over ieders manier van werken, gaan we vanaf dit jaar ook met gastouderbureaus die buiten onze regio liggen gesprekken voeren.


Save the date: gastouderbijeenkomst

In 2019 hebben de gemeente Amsterdam en GGD Amsterdam een gastouderbijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst was er ruimte om elkaar te ontmoeten en ontving u informatie over toezicht en handhaving.

Dit jaar willen we, in samenwerking met de gemeente Amsterdam, opnieuw een gastouderbijeenkomst organiseren in het voorjaar. Dit zal plaatsvinden op vrijdag 9 juni 2023. Het zal een middagprogramma worden en we zullen afsluiten met een maaltijd. Tijdens de bijeenkomst bieden we verschillende workshops en lezingen aan die voor gastouders interessant zijn om te volgen. Een uitnodiging volgt nog. We hopen u daar te ontmoeten!


Aan- en afmelden

De Nieuwsbrief Gastouderopvang komt jaarlijks uit.

Op de pagina Abonneren op Nieuwsbrief Gastouderopvang kunt zich afmelden als u geen interesse meer heeft. Kent u mensen voor wie deze nieuwsbrief interessant is, stuur deze dan door. Dan kunnen zij zich ook aanmelden.