Pad tot huidige pagina

Norovirus

4 maart 2019

Norovirussen zijn zeer besmettelijke virussen die een ontsteking van het slijmvlies van het maagdarmkanaal veroorzaken.

In de volksmond wordt dit vaak ‘buikgriep’ genoemd. Per jaar krijgen ongeveer 4,5 miljoen Nederlanders buikgriep waarvan ongeveer een half miljoen gevallen wordt veroorzaakt door het norovirus.

Wat zijn de ziekteverschijnselen van het norovirus?

Braken en diarree zijn het meest opvallend. Meestal beginnen deze klachten tussen de 1 à 3 dagen nadat iemand het virus binnen krijgt. Het braken is vaak heftig, en kan heel plotseling optreden (projectielbraken). Ook misselijkheid, koorts, hoofdpijn, buikpijn, en buikkramp komen voor. Er zijn ook mensen die geen klachten krijgen maar wel het virus uitscheiden en kunnen overdragen.

Hoe kun je het oplopen en hoe kun je anderen besmetten?

Norovirus is erg besmettelijk, het wordt overgedragen via de fecaal-orale route. Dat wil zeggen dat ontlasting en braaksel de besmettelijke virusdeeltjes bevatten en deze op de een of andere manier (meestal via de handen) in de mond terecht komen. Ook besmetting via de lucht als gevolg van braken is mogelijk. Al enkele dagen voor het ziek worden tot dagen erna kan het virus in de ontlasting zitten. Het norovirus wordt onder meer overgebracht via handen die na toiletbezoek niet of niet goed zijn gewassen. Als een besmette persoon voedsel klaarmaakt kan het virus ook in het eten terecht komen en zo weer nieuwe mensen besmetten.

Zie voor meer informatie over bijvoorbeeld welke maatregelen je kunt nemen om het norovirus te voorkomen, de website van het RIVM.

Het norovirus in een instelling, wat doet de GGD?

Indien een instelling te maken krijgt met een ongewoon aantal zieken met maag- en darmaandoeningen, is het hoofd van de instelling verplicht de GGD op de hoogte te stellen. De GGD kan in dit geval ook worden ingeschakeld om onderzoek te doen naar de verwekker en te adviseren over passende maatregelen om te voorkomen dat meer mensen besmet raken.

Instructiefilm

Een zeven minuten durende film, bedoeld voor zorgmedewerkers in verpleeghuizen en woonzorgcentra die te maken krijgen met een uitbraak van norovirus, laat zien hoe het virus zich verspreidt en wat medewerkers zelf kunnen doen om zichzelf en anderen te beschermen, met als belangrijkste maatregel het handenwassen.