Pad tot huidige pagina

Evenementen

20 september 2022

Bij het organiseren van een evenement, of het nu een dansfeest, een vierdaagse of een bloemententoonstelling betreft, komt veel kijken. Bij veel evenementen moeten speciale voorzieningen getroffen worden. Voorzieningen die vaak van tijdelijke aard zijn.

Ook tijdelijke voorzieningen, denk bijvoorbeeld aan sanitair, hulpposten, catering en tijdelijk aangelegde kampeerterreinen, moeten aan eisen voldoen. Want daar waar veel mensen samenkomen en gebruik maken van dezelfde voorzieningen is de kans op overdracht bacteriën en virussen groter. En dat zou kunnen betekenen dat mensen 'en masse' ziek kunnen worden.

Overleg

De GGD voert vooraf overleg met de organisatie van een evenement om te beoordelen of men alle risico's goed heeft ingeschat en daarvoor de nodige maatregelen heeft genomen. Aan de hand van de hygiënerichtlijnen voor evenementen wordt bekeken of men aan alle eisen voldoet. In een aantal gevallen wordt er tijdens het evenement gecontroleerd of de maatregelen worden nageleefd.

Tarieven per 1 juli 2022

  • Vrij­stel­ling op ba­sis van ar­ti­kel 3 van de Wa­ren­wet­re­ge­ling vrij­stel­ling ver­gun­nings­plicht ta­toeëren en pier­cen - €472,55
  • Vrij­stel­ling op ba­sis van ar­ti­kel 3 van de Wa­ren­wet­re­ge­ling vrij­stel­ling ver­gun­nings­plicht ta­toeëren en pier­cen, waar­bij is vast­ge­steld dat de vrij­stel­ling in aan­mer­king komt voor een ge­re­du­ceerd ta­rief - €177,22

Contact

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Hygiëne & Inspectie via telefoonnummer 020 555 5581 of een e-mail sturen naar hygiene@ggd.amsterdam.nl.