Pad tot huidige pagina

Hygiëne in sauna's en schoonheidssalons

Lijst

In sauna's en schoonheidssalons is hygiëne erg belangrijk. Door de hygiënerichtlijnen goed op te volgen, voorkomt u dat uw bezoekers ziek worden van een bezoek aan uw wellness.

Hiervoor kunt u bij de GGD terecht

  • De GGD voert op uw verzoek audits uit om na te gaan of er in uw bedrijf hygiënisch wordt gewerkt.
  • Ook verzorgen wij trainingen voor uw personeel om de kennis over hygiëne en infectiepreventie te vergroten.
  • Bij klachten komen we langs om te onderzoeken of u voldoet aan de hygiënerichtlijnen.

Contact

Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op:

Hygiënerichtlijn RIVM