Pad tot huidige pagina

Cursus Aandachtsvelder hygiëne en infectiepreventie

Lijst

Word jij enthousiast van alles wat met hygiëne en infectiepreventie te maken heeft? Wil jij meer weten over het voorkomen van infectieziekten? Kun jij deze kennis op een enthousiaste manier delen met je collega’s? En werk jij in een instelling voor langdurige zorg? Volg dan de cursus Aandachtsvelder hygiëne en infectiepreventie.

Risico's en knelpunten herkennen en aanpakken

Tijdens deze interactieve cursus word je klaargestoomd voor de rol van aandachtsvelder hygiëne en infectiepreventie. Je leert knelpunten en risicovolle situaties op het gebied van hygiëne en infectiepreventie herkennen. Ook leer je hoe je deze knelpunten samen met je team kunt aanpakken. Je leert bijvoorbeeld om een plan van aanpak te maken.

Voor wie

De cursus is interessant voor zorgmedewerkers in een verpleeg- of verzorgingshuis (VVT) en voor medewerkers in de verstandelijk-gehandicaptenzorg (VGZ).

 • Voor VVT: je bent Verzorgende niveau 3 (of hoger) en hebt minstens 1 jaar werkervaring.
 • Voor VGZ: je hebt niveau 3 (of hoger) en minstens 1 jaar werkervaring.
 • Je kunt enthousiast en overtuigend informatie overbrengen aan collega's.
 • De leidinggevende zal de aandachtsvelder ondersteunen om de hygiëne en infectiepreventie op de locatie te verbeteren.

Aanmelden

Praktische informatie

 • Kosten: € 386,73 per deelnemer.
 • Tijdsduur: 3 dagdelen van 3 uur, plus 3 huiswerkopdrachten van maximaal 1 uur
 • Locatie: GGD Amsterdam, Nieuwe Achtergracht 100
 • Certificaat: certificaat Aandachtsvelder hygiëne en infectiepreventie

Data en tijden 2024

 • Groep 1: dinsdag 14 mei, 28 mei, 11 juni 2024
 • Groep 2: woensdag 18 september, 2 oktober, 16 oktober 2024
 • Alle cursusdagen zijn van 13.00 – 16.00 uur.

Ik schrijf me in

Als voorbereiding op de cursus kun je de e-learning Hygiënisch werken in de praktijk volgen.

Lijst

Onderwerpen die in de cursus aan bod komen

We maken veel gebruik van voorbeelden uit de praktijk. Ook besteden we aandacht aan onderwerpen als samenwerken, feedback geven en omgaan met weerstand bij collega’s. Tijdens elke cursusdag is er ruimte voor het delen van eigen ervaringen.

Onderwerpen die we behandelen:

 • Het belang van hygiëne en infectiepreventie
 • Micro-organismen, verspreidingsroutes en ziektebeelden
 • Richtlijnen
 • Persoonlijke hygiëne (o.a. handhygiëne en persoonlijke beschermingsmiddelen)
 • Reiniging en desinfectie
 • Signaleren knelpunten op de eigen locatie
 • Voedselveiligheid
 • Gedragsverandering en omgaan met weerstand
 • Formuleren korte- en langetermijndoelen voor het verbeteren van hygiëne en infectiepreventie op de eigen locatie (plan van aanpak)

Voorwaarden voor deelname en certificaat

 • Je tekent voor deelname aan de hele cursus van 3 dagdelen.
 • Als je bent aangemeld, verwachten we ook dat je aanwezig bent. Als je niet kunt komen, meld je dan op tijd af, zodat iemand anders kan meedoen.
 • Het aantal deelnemers is maximaal 15. Inschrijven gaat op volgorde van binnenkomst.
 • Als er niet genoeg aanmeldingen zijn, kan de cursus geannuleerd worden. Dit krijg je dan uiterlijk 1 week van tevoren te horen.
 • Als de cursus vol zit, kom je op een wachtlijst. We laten het weten als er een plek vrijkomt.
 • Om het certificaat Aandachtsvelder hygiëne en infectiepreventie te krijgen, moet je alle lessen volgen. Als je een cursusdag niet kunt komen, geef het dan altijd door aan de docent. Misschien kun je dan een gemiste les inhalen. Inhalen kan alleen in de 2 volgende cursussen. Als je niet komt zonder dat je dit hebt doorgegeven, kun je de lessen niet inhalen.

Meer informatie en contact

Heb je vragen over de workshop, neem dan contact op met aandachtsvelder@ggd.amsterdam.nl