Pad tot huidige pagina

Cursus Aandachtsvelder Hygiëne en Infectiepreventie

Waarom?

Hygiëne en infectiepreventie zijn belangrijke aspecten in het zorgproces rondom bewoners van (zorg-) instellingen. Deze aspecten zijn tijdens de Covid-epidemie zeer actueel gebleken en hebben in de toekomst steeds meer aandacht nodig, bijvoorbeeld als gevolg van de vergrijzing, de toenemende complexiteit van de zorg en de resistentie van micro-organismen. Voor het waarborgen van de hygiëne en infectiepreventie maken veel (zorg-)instellingen gebruik van de diensten van de hygiëneadviseurs van de GGD. Uit ervaring blijkt dat de vertaling van hygiënerichtlijnen en -adviezen naar de praktijk moeilijk is voor instellingen, onder meer door gebrek aan tijd, kennis en ervaring. Om die reden is de cursus Aandachtsvelder hygiëne en infectiepreventie ontwikkeld.

Deze praktijkgerichte, interactieve cursus leidt een (aantal) zorgmedewerker(-s) van een zorginstelling op tot aandachtsvelder hygiëne en infectiepreventie. De aandachtsvelder houdt zich, samen met de adviseurs hygiëne en infectiepreventie van de GGD en in samenspraak met het management, actief bezig met het inventariseren, analyseren en zoveel mogelijk oplossen van knelpunten op het gebied van hygiëne en infectiepreventie in zorgprocessen. Hij of zij kan in de vorm van bijvoorbeeld een voorlichting of klinische les een bijdrage leveren aan het vergroten van de kennis van collega’s over hygiëne en infectierisico’s. Daarnaast kan de aandachtsvelder meehelpen met het ontwikkelen en implementeren van locatie specifieke werkinstructies, zoals 'wat te doen bij een uitbraak?'

Cursusonderwerpen

 • het belang van hygiëne en infectiepreventie;
 • micro-organismen, verspreidingsroutes en belangrijke ziektebeelden;
 • richtlijnen
 • persoonlijke hygiëne (handhygiëne (handenwastest); persoonlijke hygiëne en persoonlijke beschermingsmiddelen);
 • reiniging en desinfectie;
 • signaleren van knelpunten op de eigen locatie;
 • voedselveiligheid
 • gedragsverandering en omgaan met weerstand;
 • formuleren van korte- en lange termijndoelen om hygiëne en infectiepreventie te verbeteren op de eigen locatie/afdeling.

Data 2023 en locatie

 • Groep 1: woensdag 8, 22 maart en 5 april
 • Groep 2: woensdag 7, 21 juni en 5 juli
 • Groep 3: dinsdag 5, 19 september en 3 oktober
 • Groep 4 (VGZ): donderdag 19 oktober en 2, 16 november
 • Groep 5: woensdag 22 november, 6, 20 december

Alle cursusdagen zijn van 13.00 – 16.00 uur en vinden plaats bij de GGD Amsterdam op de Nieuwe Achtergracht 100, op de 7e etage in de Queridozaal.

Voor wie

 • Voor medewerkers die betrokken zijn bij of interesse hebben in de kwaliteit van zorgprocessen op het gebied van hygiëne en infectiepreventie.

Voorwaarden

 • De medewerker is minimaal Verzorgende niveau 3 en heeft minstens 1 jaar werkervaring.
 • Het management ondersteunt de aandachtsvelder binnen de locatie om hygiëne en infectiepreventie te verbeteren.
 • De medewerker heeft het vermogen op enthousiaste en overtuigende wijze informatie over te brengen aan collega's.

Overige informatie

 • De cursus aandachtsvelder bestaat uit 3 dagdelen van drie uur en wordt gegeven door ervaren docenten.
 • Vooraf en tijdens de cursus worden in totaal drie huiswerkopdrachten gegeven (tijdsinvestering max. een uur per opdracht) .
 • Het maken van de huiswerkopdrachten en de aanwezigheid tijdens alle dagdelen, gelden als basis voor het verkrijgen van het certificaat 'Aandachtsvelder hygiëne en infectiepreventie'.

Voorwaarden voor inschrijving

 • Inschrijven kan via het inschrijfformulier op de website: Bij inschrijving tekent de deelnemer voor deelname aan de gehele cursus.
 • Wanneer je staat aangemeld verwachten we ook dat je aanwezig bent!
 • De volgorde van inschrijving is bepalend voor plaatsing. Bij onvoldoende aanmeldingen kan een cursus geannuleerd worden, dit wordt enige dagen voor aanvang gemeld aan degenen die zich hebben ingeschreven. Het maximum aantal deelnemers: 15 personen.
 • Indien een cursus vol zit, wordt de cursist op een wachtlijst geplaatst. Mocht er een plek vrij komen, wordt de cursist hiervan op de hoogte gebracht en in de gelegenheid gesteld om alsnog deel te nemen.
 • Om het certificaat voor deelname te mogen ontvangen, dienen alle lessen te zijn gevolgd. Het kan voorkomen dat men een keer onverhoopt verhinderd is. Er is dan een mogelijkheid om een gemiste les in te halen. Dit dient wel te gebeuren in de eerste 2 opeenvolgende cursussen.
 • Voor vragen en meer informatie: aandachtsvelder@ggd.amsterdam.nl

Schrijf je hier in