Pad tot huidige pagina

Ship sanitation certificates

Lijst

GGD Amsterdam doet inspecties aan boord van vrachtschepen in onze haven. Dit doen we op aanvraag van de kapitein. Internationale zeevarende schepen moeten een geldig hygiënecertificaat aan boord hebben: het Ship Sanitation Certificate (SSC).

Volgens de regels van de WHO

U vindt alle regels van de WHO in het Handbook for Inspection of Ships and Issuance of Ship Sanitation Certificates. Per norm ziet u aan welke controlepunten het schip moet voldoen en waarop de GGD inspecteert.

Verschillende certificaten

Er zijn 3 soorten certificaten:

Ship Sanitation Control Exemption Certificate (SSCEC)

Wij hebben het schip gecontroleerd en alles is in orde. Het schip is 6 maanden vrijgesteld van sanitaire controles.

Ship Sanitation Control Certificate (SSCC)

Wij hebben het schip gecontroleerd en er zijn gebreken geconstateerd. De gebreken staan op het certificaat. Het schip moet de gebreken laten repareren of verhelpen en het schip opnieuw laten controleren.

Extension of the Ship Sanitation Control Exemption Certificate (ESSCEC)

Wij geven een certificaat af zonder inspectie. Dat doen we alleen in uitzonderlijke situaties, als wij door omstandigheden de aangevraagde inspectie niet kunnen uitvoeren. Het bestaande certificaat wordt met 1 maand verlengd.

Certificaat aanvragen

U moet ten minste 24 uur voordat u de haven binnenvaart een Ship Sanitation Certificate aanvragen. Wij nemen na ontvangst van de aanvraag direct contact met u op om een afspraak te maken voor een inspectie.

Certificaat aanvragen

Dit doet de GGD

  • Wij voeren hygiëne-inspecties uit op schepen in de Amsterdamse haven. De inspecties vinden plaats van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 18.00 uur.
  • Wij adviseren op de schepen over de juiste hygiënemaatregelen om ziektes op schepen te voorkomen.
  • Wij geven certificaten uit.

Kosten

Kosten voor inspectie per 1 juli 2023
Maandag tot en met vrijdag tussen 06.00 uur en 20.00 uur € 122,63 per uur
Maandag tot en met vrijdag tussen 20.00 uur en 06.00 uur en zaterdag

€ 177,22 per uur

Zondag € 236,28 per uur
Voorrijkosten € 30,65 per kwartier
Verlenging van het certificaat (ESSCEC) € 122,63

Op inspectie zit geen btw.

Het maximale aantal uren dat wij in rekening mogen brengen hangt af van het aantal opvarenden. Dit zijn de maxima:

  • 4 uur bij schepen met minder dan 50 opvarenden, anders dan bemanningsleden
  • 8 uur bij schepen met 50–500 opvarenden, anders dan bemanningsleden
  • 12 uur bij schepen met 500 en meer opvarenden, anders dan bemanningsleden

Contact

Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op: