Pad tot huidige pagina

Ship Sanitation Certificates

18 januari 2023

Sinds 15 juni 2008 is het mogelijk een Ship Sanitation Certificate in de Amsterdamse haven te verkrijgen.

Dit certificaat vervangt het ontrattingscertificaat. Het Ship Sanitation Certificate moet sinds 15 juni 2007 verplicht aan boord zijn van internationaal varende schepen. Het SSC is ingevoerd om te voorkomen dat infectieziekten zich wereldwijd kunnen verspreiden.

Een aanvraag voor een Ship Sanitation Certificate inspectie kunt u indienen bij de Geneeskundige Gezondheidsdienst (GGD) Amsterdam. De GGD Amsterdam verzorgt de uitgifte van de Ship Sanitation Certificates in de havens van Amsterdam en Zaanstad in nauwe samenwerking met de havendienst Amsterdam. De inspectie wordt uitgevoerd op basis van de gestelde eisen door de World Health Organization (WHO) en in Nederland zijn deze eisen vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid.

Er zijn drie verschillende soorten certificaten.

Ship Sanitation Control Exemption Certificate (SSCEC): Een schip is gecontroleerd en alles is in orde. Het schip is voor de duur van zes maanden vrijgesteld van sanitaire controles.
Ship Sanitation Control Certificate (SSCC): Een schip is gecontroleerd en er zijn gebreken geconstateerd. Op het certificaat worden de gebreken genoemd en het schip moet de gebreken laten repareren of anderzijds oplossen en moet de gebreken opnieuw laten controleren.

Mochten wij, door omstandigheden niet in staat zijn om een aangevraagde inspectie uit te kunnen voeren dan kunnen wij u in uitzonderlijke situaties van dienst zijn door een Extension of the Ship Sanitation Control Exemption Certificate (ESSCEC) uit te geven. Met dit certificaat wordt uw huidige certificaat voor de duur van één maand verlengd.

Normen WHO

De richtlijnen voor inspectie van de WHO geven aan dat de onderstaande onderdelen van het schip 'in orde' bevonden moeten worden (in orde = geen bewijs van infectie of besmetting, met inbegrip van vectoren in alle stadia van groei; dierlijke reservoirs voor vectoren en plaagdieren, microbiologische, chemische, nucleaire en andere risico's voor de gezondheid van de mens; tekenen van ontoereikende hygiënische maatregelen):

 • Kombuis en voedselvoorziening
 • Pantry en opslagruimten
 • Vrachtruim
 • Verblijven van bemanning en officieren
 • Drinkwater
 • Riolering
 • Ballasttanks
 • Afval (ook medisch afval)
 • Stilstaand water
 • Machinekamer
 • Medische voorzieningen
 • Zwembaden en spa's

Alle normen van de WHO staan vermeld in het ‘Handbook for Inspection of Ships and Issuance of Ship Sanitation Certificates'. Per norm is aangegeven aan welke controlepunten moet worden voldaan, om aan de norm te voldoen en waarop de GGD inspecteert.

> Handbook for Inspection of Ships and Issuance of Ship Sanitation Certificates

Aanvullend kader cruiseschepen

In deze notitie zijn de minimale voorwaarden, taken en verantwoordelijkheden van rederijen en de betrokken GGD/GHOR in het voorbereiden op/ bij (het vermoeden van) COVID-19 aan boord van een cruiseschip in Nederland beschreven. Het betreft zowel de rivier- als de zeevaart.
Download aanvullend kader

Aanvraag certificaat

Een aanvraag voor een Ship Sanitation Certificate dient ten minste 24 uur van te voren schriftelijk worden aangevraagd middels dit aanvraagformulier. Inspecties worden uitgevoerd van maandag t/m vrijdag van 8.00 - 18.00 uur. (De GGD inspecteur neemt na ontvangst zo spoedig mogelijk contact met u op om een afspraak te maken) Aanvraagformulier inspectie

Kosten van een inspectie

In onderstaande tabel zijn de tarieven per 1 juli 2022 weergegeven.

Deze tarieven worden ieder jaar op 1 juli geïndexeerd op basis van het CBS-loonindexcijfer. Inspecties na deze datum worden uitgevoerd op basis van het dan geldende tarief.

Overzicht werktijden en tarieven

Werktijden

Tarief vanaf 1 juli 2022

Inspectiekosten van maandag tot en met vrijdag tussen 06.00 uur en 20.00 uur

€ 118,14 per uur

Inspectiekosten van maandag tot en met vrijdag tussen 20.00 uur en 06.00 uur, alsmede op zaterdag

€ 177,22 per uur

Inspectiekosten op zondag

€ 236,28 per uur

Voorrijkosten per kwartier

€ 29,53 per kwartier

Verlenging van het certificaat

€ 118,14

Hierbij geldt dat er een maximaal aantal uren in rekening mag worden gebracht, gerelateerd aan het aantal opvarenden op een schip. Het aantal uren dat in rekening mag worden gebracht bedraagt niet meer dan:

 • 4 uur bij schepen met minder dan 50 opvarenden, anders dan bemanningsleden,
 • 8 uur bij schepen met 50–500 opvarenden, anders dan bemanningsleden,
 • 12 uur bij schepen met 500 en meer opvarenden, anders dan bemanningsleden.

Jaarlijks worden de tarieven geïndexeerd op grond van het CBS loonindexcijfer voor de overheid. Over de kosten van de inspectie wordt geen BTW doorberekend.