Pad tot huidige pagina

Hygiëne bij tatoeëren, piercen en permanente make-up

Lijst

Als u tatoeages of piercings wilt zetten of permanente make-up (PMU) gaat aanbrengen, dan hebt u daarvoor een vergunning nodig. GGD Amsterdam verstrekt deze vergunning na een grondige inspectie. We inspecteren of u veilig en hygiënisch werkt volgens de wettelijke richtlijnen. Zonder vergunning mag u niet werken.

Informatie voor klanten

Hygiënisch werken

Dit zijn de richtlijnen voor piercen:

Dit is de norm voor tatoeëren en permanente make-up:

Extra eisen kleurstoffen en pigmenten

Sinds 2022 gelden extra eisen voor tatoeagekleurstoffen en PMU-pigmenten. Meer informatie vindt u op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en op waarzitwatin.nl

Filmpjes

Om de richtlijnen begrijpelijker te maken zijn er filmpjes gemaakt. Deze filmpjes richten zich op tatoeëerders, maar zijn ook interessant als u piercet.

Vergunning aanvragen

Dit moet u weten voor de aanvraag

 • U kunt alleen een vergunning aanvragen als uw onderneming ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel.
 • Wij geven een vergunning af voor het adres en de ruimte waar u de tatoeages, piercings of permanente make-up zet. Als u met hetzelfde KvK-nummer op meerdere adressen werkt, moet u voor elk adres een vergunning aanvragen.
 • Als u een mobiele unit hebt, gebruiken wij het adres van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel als locatieadres.
 • U kunt korting krijgen voor een tweede of volgend adres als het om dezelfde aanvrager en dezelfde activiteit gaat. Bespreek dit met onze inspecteur als u de inspectieafspraak maakt.

Vraag de vergunning aan

Dit gebeurt er na uw aanvraag

 • Als wij uw ingevulde aanvraagformulier binnen hebben, nemen wij binnen 2 weken contact met u op. Wij nemen dan de aanvraag met u door en maken een afspraak voor een inspectie.
 • Onderdeel van de inspectie is het uitvoeren van de handelingen waarvoor u een vergunning wilt aanvragen. U krijgt de vergunning alleen als u veilig en hygiënisch werkt volgens de wettelijke richtlijnen.
 • Als wij verbeterpunten constateren tijdens de inspectie, dan moet u die eerst oplossen.
 • Als u de vergunning krijgt, vermelden wij uw onderneming op veiligtatoeerenenpiercen.nl
 • Een vergunning is 3 jaar geldig.

Over de vergunning

Vergunning vervalt

In deze gevallen vervalt uw vergunning binnen de looptijd:

 • Als uw onderneming van eigenaar, rechtsvorm of KvK-nummer verandert.
 • Als de activiteit verandert of als er een nieuwe activiteit bijkomt.
 • Als u in eigen beheer steriliseert en dit niet op de vergunning staat.

Neem in deze situaties contact op met onze inspecteur en vraag een nieuwe vergunning aan.

Vergunning verlengen

Als u uw vergunning wilt verlengen, dan moet u een nieuwe aanvragen. Doe dat minstens 9 weken voor de einddatum van uw vergunning. U bent daar als ondernemer zelf verantwoordelijk voor.

Vergunning wijzigen

In deze gevallen kunt u een bestaande , zonder dat u een nieuwe aanvraag hoeft te doen:

 • Als u van behandelruimte verandert in hetzelfde pand.
 • Als u verhuist naar een ander adres.
 • Als u gaat werken met andere materialen dan waarvoor de vergunning is afgegeven.

Vraag de wijziging aan

Als uit de inspectie blijkt dat uw wijziging aan de eisen voldoet, dan verwerken wij de wijziging in de bestaande vergunning. De looptijd van de vergunning blijft hetzelfde. Als uw vergunning bijna afloopt is het financieel gunstiger om een nieuwe vergunning aan te vragen.

Vrijstelling voor evenement aanvragen

Als u op een evenement tatoeëert, permante make-up zet of piercet, dan hebt u een tijdelijke ontheffing van de vergunningplicht nodig, de zogenaamde vrijstelling. Uw vergunning voor uw vaste adres geldt niet op een evenement.

Voor een mobiele unit met geldige vergunning hoeft u geen vrijstelling aan te vragen.

Dit zijn de voorwaarden:

 • Het evenement vindt plaats in een overdekte ruimte.
 • Het evenement duurt ten hoogste 7 opeenvolgende dagen.
 • Het evenement is niet korter dan 6 maanden geleden op dezelfde plaats door u georganiseerd.
 • Het evenement wordt niet aansluitend op een ander tatoeage- of piercingevenement op dezelfde plaats georganiseerd.
 • De organisator van het evenement moet de vrijstelling aanvragen.
 • Het evenement wordt 2 maanden voor aanvang van het evenement schriftelijk gemeld bij de plaatselijke GGD via het aanmeldingsformulier.
 • U voegt bij dit aanmeldingsformulier een lijst van ondernemers toe die op het evenement gaan tatoeëren, piercen of permanente make-up gaan zetten.
 • U moet de aanwijzingen van de GGD opvolgen.
 • Tijdens het evenement moet u aan de eisen voldoen, afhankelijk van de activiteit:
 • Hygiënerichtlijnen piercen en norm voor tatoeëren en pmu
 • Hoofdstuk 5.5 uit NEN-EN 17169 (norm voor tatoeëren en pmu)
 • Hoofdstuk 5, Evenementen (vrijstelling vergunningsplicht) uit Toelichting op de norm NEN-EN 17169

Vraag een vrijstelling aan

Als u de vrijstelling krijgt, vermelden wij het evenement op veiligtatoeerenenpiercen.nl

Kosten inspecties en vrijstelling

Soort inspectie Bedrag per 1 juli 2023
Gaatjes prikken in oren en neusvleugels met een piercinginstrument, waarbij u geen materialen steriliseert € 245,27
Tatoeëren, waaronder cosmetische tatoeage of permanente make-up, waarbij u geen instrumenten steriliseert € 429,19
Tatoeëren, waaronder cosmetische tatoeage of permanente make-up, waarbij u instrumenten steriliseert € 490,51
Piercen, waarbij u geen materialen steriliseert € 429,19
Piercen, waarbij u materialen steriliseert € 490,51
Combinatie van bovenstaande activiteiten € 613,15
Voorrijkosten per kwartier € 30,65
Herhaling inspectie en onderzoek bij wijzigingsverzoek per uur € 122,63
Vrijstelling vergun­ningsplicht tatoeëren en piercen € 490,51
Vrijstelling vergun­ningsplicht tatoeëren en piercen, gereduceerd tarief € 183,95

Contact

Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op: