Pad tot huidige pagina

Tatoeëren en piercen

21 november 2018

Lichaamsversieringen zijn van alle tijden en alle culturen. Van traditionele Maori tatoeages tot aan de in het westen gebruikelijke zeemanstatoeage. De laatste jaren zijn allerlei van oorsprong niet-westerse rituele lichaamsversieringen mode en gemeengoed geworden.

Doorboringen en andere gecontroleerde huidverminkingen worden steeds populairder. Ook laten veel vrouwen tegenwoordig blijvende make-up (Pmu) aanbrengen. Het gevaar is dat bij onhygiënisch werken de klant een ernstige infectie kan oplopen zoals hepatitis B, hepatitis C en hiv. Sinds 1 juni 2007 is er wetgeving van kracht die hygiënisch werken door de diverse studio's moet waarborgen.

Op de website veiligtatoeerenenpiercen.nl staan alle studio's, schoonheidssalons en juweliers die een vergunning hebben.

Aanvraagformulier vergunning

Download hier het Aanvraagformulier vergunning (PDF, 228 kB) ten behoeve van een vergunning voor tatoeëren en piercen. Stuur het aanvraagformulier per e-mail naar hygiene@ggd.amsterdam.nl of per post naar GGD Amsterdam, afdeling H&I, Postbus 2200, 1000 CE Amsterdam. Let op: stuur altijd een kopie van het bewijs van inschrijving van de onderneming in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (overeenkomend met de huidige situatie)  mee als bijlage bij uw e-mail. Indien het gaat om een ‘natuurlijk persoon’ dan is het niet (meer) nodig om een kopie van het identiteitsbewijs mee te sturen. Tijdens de inspectie kan de inspecteur wel vragen om het identiteitsbewijs in te mogen zien ter verificatie.

Voor de richtlijnen en andere informatie over tatoeëren en piercen kunt u terecht bij het LCHV.

Kans op infecties

Tatoeëren, piercen, het aanbrengen van permanente make-up en alle andere vormen van lichaamsversiering waarbij de huid beschadigd raakt moeten hygiënisch gebeuren omdat er anders kans is op huidinfecties of men besmet kan worden met ernstigere infecties zoals hepatitis B, hepatitis C en hiv.
Als u overweegt om één van deze vormen van lichaamsversiering aan te laten brengen is het verstandig eerst goed de informatiefolder door te nemen.

Andere lichaamsversieringen

Naast deze relatief traditionele vormen van lichaamsversiering laat men tegenwoordig ook balletjes of staafjes implanteren onder de huid en laat men littekens aanbrengen. Permanente make-up bestaat vooral uit het aanbrengen van lipcontouren, eyeliner en wenkbrauwen en het camoufleren van littekens. Alhoewel permanent make-up vaak in een geheel andere 'setting' wordt aangebracht is de feitelijke handeling gelijk aan die van de traditionele tatoeage.

Tarieven vergunningverlening tatoeage, piercing en permanente make-up

Soort inspectie Tarief per 7 november 2018
Gaatjes prikken in oren en neusvleugels met een piercinginstrument, waarbij geen materialen gesteriliseerd worden. € 211,16
Tatoeëren, waaronder cosmetische tatoeage of permanente make-up, waarbij op de locatie géén instrumenten gesteriliseerd worden. €  369,53
Tatoeëren, waaronder cosmetische tatoeage of permanente make-up, waarbij instrumenten gesteriliseerd worden. € 422,32
Piercen, waarbij géén materialen gesteriliseerd worden. €  369,53
Piercen, waarbij materialen gesteriliseerd worden. € 422,32
Combinatie van bovenstaande activiteiten. € 527,90
Voorrijkosten per kwartier € 26,40
Herinspectie per uur € 105,58
Vrijstelling op basis van artikel 3 van de Warenwetregeling vrijstelling vergunningsplicht tatoeëren en piercen € 422,32
Vrijstelling op basis van artikel 3 van de Warenwetregeling vrijstelling vergunningsplicht tatoeëren en piercen, waarbij is vastgesteld dat de vrijstelling in aanmerking komt voor een gereduceerd tarief € 158,37