Pad tot huidige pagina

Tatoeëren en piercen

19 september 2022

Lichaamsversieringen zijn van alle tijden en alle culturen. Van traditionele Maori tatoeages tot aan de in het westen gebruikelijke zeemanstatoeage. De laatste jaren zijn allerlei van oorsprong niet-westerse rituele lichaamsversieringen mode en gemeengoed geworden.

Doorboringen en andere gecontroleerde huidverminkingen worden steeds populairder. Ook laten veel vrouwen tegenwoordig blijvende make-up (Pmu) aanbrengen. Het gevaar is dat bij onhygiënisch werken de klant een ernstige infectie kan oplopen zoals hepatitis B, hepatitis C en hiv. Sinds 1 juni 2007 is er wetgeving van kracht die hygiënisch werken door de diverse studio's moet waarborgen.

Op de website veiligtatoeerenenpiercen.nl staan alle studio's, schoonheidssalons en juweliers die een vergunning hebben.

Aanvraagformulieren voor vergunning en vrijstelling tatoeage en piercing

U kunt online een vergunning aanvragen via de volgende link: https://veiligtatoeerenenpiercen.nl/aanvraagvergunning.

Let op, tijdens de inspectie kan de inspecteur u verzoeken om inzage in een bewijs van inschrijving van de onderneming in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (overeenkomend met de huidige situatie). Tevens kan de inspecteur u vragen om het identiteitsbewijs in te mogen zien ter verificatie.

Voor de richtlijnen kunt u terecht bij het LCHV.

Hier staat het formulier voor het aanvragen van een vrijstelling.

Ook zijn er enkele informatieve filmpjes over hygiënisch werken, te bekijken op  https://www.veiligtatoeerenenpiercen.nl/filmpjes-hygienisch-werken en https://www.nvwa.nl/hygienischtatoeeren

Wijziging bestaande vergunning

Vanaf 7 november 2018 is het mogelijk om een bestaande vergunning op bepaalde onderdelen te wijzigen, in plaats van dat u hiervoor een nieuwe aanvraag doet. Gebruik hiervoor het wijzigingsformulier. U kunt een wijzigingsverzoek indienen als er sprake is van:

  • een verhuizing naar een andere ruimte in het pand dan wel verhuizing naar een andere ruimte buiten het pand, waarvoor vergunning is verleend; of
  • werken met andere materialen in dezelfde categorie als vergund, met tatoeagemateriaal, dan wel met piercingmateriaal. Heeft u een vergunning voor tatoeëren en wilt u ook gaan piercen? Dan heeft u een nieuwe vergunning nodig.

De toezichthouder beoordeelt of de wijziging kan plaatsvinden. Wanneer er positief op uw verzoek wordt beslist, ontvangt u een besluit, waarin de wijziging is opgenomen. Aan dit wijzigingsverzoek zijn kosten verbonden. Een overzicht van alle tarieven staan onderaan deze pagina.
Let op: de looptijd van de oorspronkelijke vergunning wijzigt niet. Wanneer een vergunning bijna afloopt kan het dus gunstig zijn om toch een nieuwe aanvraag te doen.

Kans op infecties

Tatoeëren, piercen, het aanbrengen van permanente make-up en alle andere vormen van lichaamsversiering waarbij de huid beschadigd raakt moeten hygiënisch gebeuren omdat er anders kans is op huidinfecties of men besmet kan worden met ernstigere infecties zoals hepatitis B, hepatitis C en hiv.
Als u overweegt om één van deze vormen van lichaamsversiering aan te laten brengen is het verstandig eerst goed de informatiefolder door te nemen.

Andere lichaamsversieringen

Naast deze relatief traditionele vormen van lichaamsversiering laat men tegenwoordig ook balletjes of staafjes implanteren onder de huid en laat men littekens aanbrengen. Permanente make-up bestaat vooral uit het aanbrengen van lipcontouren, eyeliner en wenkbrauwen en het camoufleren van littekens. Alhoewel permanent make-up vaak in een geheel andere 'setting' wordt aangebracht is de feitelijke handeling gelijk aan die van de traditionele tatoeage.

Tarieven vergunningverlening tatoeage, piercing en permanente make-up

Soort inspectie Tarief per 1 juli 2022
Gaatjes prikken in oren en neusvleugels met een piercinginstrument, waarbij geen materialen gesteriliseerd worden. € 236,29
Tatoeëren, waaronder cosmetische tatoeage of permanente make-up, waarbij op de locatie géén instrumenten gesteriliseerd worden. € 413,48
Tatoeëren, waaronder cosmetische tatoeage of permanente make-up, waarbij instrumenten gesteriliseerd worden. € 472,55
Piercen, waarbij géén materialen gesteriliseerd worden. € 413,48
Piercen, waarbij materialen gesteriliseerd worden. € 472,55
Combinatie van bovenstaande activiteiten. € 590,70
Voorrijkosten per kwartier € 29,53
Herinspectie en onderzoek naar aanleiding van wijzigingsverzoek per uur € 118,14
Vrijstelling op basis van artikel 3 van de Warenwetregeling vrijstelling vergunningsplicht tatoeëren en piercen € 472,55
Vrijstelling op basis van artikel 3 van de Warenwetregeling vrijstelling vergunningsplicht tatoeëren en piercen, waarbij is vastgesteld dat de vrijstelling in aanmerking komt voor een gereduceerd tarief € 177,22

Zie ook