Pad tot huidige pagina

Uitbraak norovirus melden

Lijst

Norovirussen zijn zeer besmettelijke virussen die buikgriep veroorzaken. Per jaar krijgen ongeveer 4,5 miljoen Nederlanders buikgriep. Ongeveer een half miljoen gevallen wordt veroorzaakt door het norovirus.

Besmetting met norovirus herkennen

Het virus zit in ontlasting en braaksel. Virusdeeltjes komen meestal via de handen in de mond. Bijvoorbeeld als de handen na een bezoek aan het toilet niet goed gewassen zijn. Besmetting via de lucht bij braken kan ook. En als een besmet persoon voedsel klaarmaakt kan het virus in het eten terechtkomen en zo weer nieuwe mensen besmetten.

Uitbraak voorkomen

Hygiënisch werken is erg belangrijk om een uitbraak van het norovirus in uw instelling te voorkomen.

  • Deze 7 minuten durende film is bedoeld voor zorgmedewerkers in verpleeghuizen en woonzorgcentra die te maken krijgen met een uitbraak van norovirus. De film laat zien hoe het virus zich verspreidt en wat medewerkers zelf kunnen doen om zichzelf en anderen te beschermen, met als belangrijkste maatregel het handenwassen
  • De maatregelen die u kunt nemen om besmetting te voorkomen vindt u op de website van het RIVM
  • Als er in uw instelling een ongewoon hoog aantal zieken met maag- en darmaandoeningen is, dan bent u wettelijk verplicht om dat te melden bij de GGD

Uitbraak melden

  • Bel 020 555 5337 maandag tot en met vrijdag 8.30 - 17.00 uur
  • Intercollegiaal overleg: 020 555 5566 maandag tot en met vrijdag 8.30 - 17.00 uur
  • Buiten kantoortijden: 020 555 5555 vraag naar de dienstdoende arts Infectieziekten. Alleen voor vragen die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten, bijvoorbeeld prikaccidenten, risico op rabiës

Dit doet de GGD

  • Na uw melding onderzoeken wij om welk virus het gaat
  • Wij doen onderzoek naar de bron van de besmetting
  • Wij adviseren over hygiënemaatregelen om te voorkomen dat meer mensen besmet raken. Wij hanteren daarbij de LCI-richtlijnen

Contact

Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op:

Meer informatie