Pad tot huidige pagina

Hygiëne in de uitvaartzorg

Lijst

Ook in de uitvaartzorg is het belangrijk om hygiënisch te werken. Zo beschermt u uw medewerkers tegen infecties.

Hiervoor kunt u bij de GGD terecht

  • De GGD voert op uw verzoek audits uit om na te gaan of er in uw bedrijf hygiënisch wordt gewerkt.
  • Ook verzorgen wij trainingen voor uw personeel om de kennis over hygiëne en infectiepreventie te vergroten.

Contact

Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op: