Pad tot huidige pagina

Uitvaartzorg

4 maart 2019

Informatie over hygiëne en infectieziektenpreventie in de uitvaartzorg.

Arbocatalogus voor de uitvaartzorg

Eind 2008 is door werkgeverspartijen gestart met de ontwikkeling van een Arbocatalogus voor de uitvaartzorg. Het doel was een Arbocatalogus te maken waarin de meest relevante risico’s worden benoemd en waarin een zo getrouw mogelijk beeld gegeven wordt van bruikbare arbobeleidsregels, goede praktijken, leidraden, maatregelen of voorzieningen ter voorkoming of beperking van arbeidsrisico’s. Download de Arbocatalogus.

Audits en trainingen

De GGD voert audits uit om na te gaan of er hygiënisch wordt gewerkt om mogelijke infectierisico’s te voorkomen. Tevens kunnen trainingen voor het personeel worden verzorgd om de kennis over hygiëne en infectiepreventie te vergroten.

Contact

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Hygiëne & Inspectie via telefoonnummer (020) 555 5581 of een e-mail sturen naar hygiene@ggd.amsterdam.nl