Pad tot huidige pagina

Voedselveiligheid in bedrijven en instellingen

Lijst

Eten en drinken kan bederven en mensen ziek maken. Ziekmakende micro-organismen zijn niet altijd te zien, proeven of ruiken. Ze kunnen zorgen voor een voedselinfectie of voedselvergiftiging en klachten geven zoals misselijkheid, braken en diarree. Een goede hygiëne in uw bedrijf of instelling bij het werken met voedsel is daarom noodzakelijk.

Begeleiding en Controlesysteem Voedselveiligheid

Lijst

GGD Amsterdam begeleidt personeel in zorginstellingen, woonvormen, dagbesteding, hotels, restaurants en kantines bij het veilig en hygiënisch werken met eten en drinken. Aan de hand van de juiste hygiënecode leren wij uw personeel om aantoonbaar voedselveilig en hygiënisch te werken volgens de HACCP-regels. De keuze van de hygiënecode hangt af van de bedrijfssector en uw bedrijfsprocessen.

Dit hebben wij u te bieden:

Begeleidingsprogramma Voedselveiligheid

U kunt alle onderdelen van dit programma inkopen of een deel ervan. Dit zijn de onderdelen:

1. Adviesaudit op de werkvloer

Onze hygiëneadviseur analyseert de processen op afgesproken plaatsen, zoals keuken, counter of restaurant aan de hand van de regels uit de hygiënecode. Inbreng van medewerkers waarderen wij zeer en is ook nodig om een goed beeld van de werkwijze te krijgen. Na de audit bespreken wij de resultaten met u en maken wij een uitgebreid rapport met duidelijke adviezen. Met een inlogcode krijgt u toegang tot toelichtingen in ons online programma.

 • U kunt eenmalig een adviesaudit uit laten voeren of jaarlijks of nog vaker.
 • Kosten: afhankelijk van de grootte van de ruimtes en het aantal processen, tussen € 490 en € 980 ex btw.
 • Binnen Amsterdam rekenen we geen reiskosten.

2. Levensmiddelenmonsters

Onze hygiëneadviseur neemt monsters om te beoordelen of uw proces voldoet aan de normen van de geldende hygiënecode. Als de uitslag niet goed is, dan zoeken wij samen met u naar de oorzaak. U kunt ook monsters laten nemen om te onderzoeken of een proces dat de houdbaarheid van levensmiddelen verlengt goed werkt.

 • Wij nemen minimaal 2 levensmiddelenmonsters per keer en verifiëren dan de richtwaarden van de hygiënecode.
 • Kosten per monster: € 35 ex btw.
 • Als wij ook bacteriën moeten onderzoeken die buiten de richtwaarden vallen, dan worden de kosten hoger. Wij informeren u vooraf hierover.

3. Trainingen

Een HACCP-training is belangrijk om uw personeel kennis, relevante werkinstructies en een hygiënische werkwijze bij te brengen. We bespreken ook knelpunten die tijdens de audits naar voren kwamen. De trainingen zijn interactief, er is veel ruimte voor eigen inbreng, discussies en opdrachten. De deelnemers ontvangen een certificaat als bewijs van deelname. Wij stemmen van tevoren met u af hoe wij de training geven, wat we gaan trainen, voor welke doelgroep de training is en hoeveel tijd het gaat kosten.

 • Kosten: tussen de € 490 en € 735 per training. Geen btw.
 • Binnen Amsterdam rekenen we geen reiskosten.

4. Hygiënehandboek

Dit registratieboek bestaat uit wekelijkse registratieformulieren. U heeft daarmee een overzichtelijk en volledig registratiesysteem. U krijgt het handboek 1 keer per jaar.

 • Kosten: € 55 per stuk ex btw.

5. Vraagbaak

Als u kiest voor ons begeleidingsprogramma of een deel daarvan, dan kunt u met al uw vragen over voedselveiligheid en hygiëne bij ons terecht.

Controlesysteem Voedselveiligheid

Het Controlesysteem Voedselveiligheid van GGD Amsterdam is een geaccepteerd controlesysteem binnen het Checkpunt Voedselveiligheid programma van de NVWA. Als u het controlesysteem invoert, heeft dat voordelen:

 • U voldoet aantoonbaar aan de wettelijke eisen op het gebied van de voedselveiligheid.
 • U valt daardoor onder aangepast NVWA-toezicht. Dit betekent dat de NVWA alleen nog bij u langskomt bij meldingen of steekproefsgewijs, bij een toets op ons controlesysteem.
 • U krijgt het stempel ‘voldoet’ bij het openbaar maken van de inspectieresultaten.

Wij melden uw locatie aan bij het Checkpunt Voedselveiligheid als wij bij 2 opeenvolgende audits alle processen beoordelen met ‘voldaan’ en de uitslag van de levensmiddelenmonsters goed is. U krijgt dan een certificaat en wij vermelden uw locatie op onze website.

 • Wij doen 2 keer per jaar een onaangekondigde audit op uw locatie. Wij controleren dan de ruimtes waar u met voedsel werkt. Alle ruimtes en levensmiddelenmonsters moeten aan de norm voldoen.
 • Kosten: afhankelijk van de grootte van de ruimtes en het aantal processen, tussen€ 490 en € 980 ex btw.
 • Binnen Amsterdam rekenen we geen reiskosten.

Verscherpt toezicht horeca, ambacht en retail

Omdat de GGD door de NVWA geaccepteerd is als controle- en adviesbureau kunt u ons inschakelen voor een audit en begeleiding als u onder verscherpt toezicht staat van de NVWA en kiest voor het korte VeTo-traject. Wij helpen u dan bij het oplossen en in de toekomst voorkómen van de overtreding of overtredingen.

 • Kosten audit en begeleiding: gemiddeld € 735 ex btw.
 • Binnen Amsterdam rekenen we geen reiskosten.

Contact

Hebt u vragen of wilt u informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op:

Vermoedt u dat een keuken niet schoon is of bent u ziek geworden na het eten of drinken van levensmiddelen? Meld het bij de NVWA