Programma Hiv naar nul

Amsterdam neemt het voortouw om nieuwe hiv-infecties te voorkomen en de hiv-epidemie definitief te stoppen. De stad wil hiv naar nul in 2026. Met het initiatief Amsterdam naar nul roept de gemeente iedereen die betrokken is bij hiv op om samen op te trekken om in Amsterdam naar nul nieuwe hiv-infecties te komen in 2026. Soa Aids Nederland heeft dezelfde beweging landelijk ingezet onder de naam Nederland naar nul..

Speerpunten

Alleen door de nauwe samenwerking van politiek, mensen die leven met hiv, GGD Amsterdam, artsen, onderzoekers en maatschappelijke organisaties kunnen we een einde maken aan de epidemie

Voor de komende jaren zijn er 5 speerpunten:

  1. Meer, sneller en toegankelijker testen op hiv, inclusief zelf-testen.
  2. Breed toegankelijk maken van PrEP, een pil die voorkomt dat je hiv krijgt.
  3. Snel starten met behandeling bij iedereen met een hiv-diagnose.
  4. Tegengaan van stigma rond hiv.
  5. Delen van de Amsterdamse ervaringen met de rest van Nederland en wereld en leren van andere koplopers.

H-TEAM

Amsterdam werkt al sinds begin jaren '80 van de vorige eeuw aan het stoppen van de hiv- en aidsepidemie. Onder leiding van Joep Lange, wereldberoemd arts en hiv-onderzoeker, is in 2013 het H-TEAM opgericht. Het H-TEAM combineert verschillende vernieuwende aanpakken om het voorkomen van, het sneller testen op en de directe behandeling van hiv te bevorderen en zo het doorgeven van het virus te voorkomen.

Mensen om wie het gaat centraal

Het verzamelen van data over hiv-infecties is cruciaal voor het behouden en verder ontwikkelen van de zorg voor mensen die leven met hiv. Uit de Amsterdamse cijfers van Stichting Hiv Monitoring (SHM) blijkt dat mannen die seks hebben met mannen (MSM), mensen met een migratie-achtergrond, sekswerkers en mensen die drugs gebruiken een hoger risico hebben op hiv. Het is essentieel om de mensen om wie het gaat te betrekken en centraal te stellen in de aanpak van hiv.

Stop stigma

Ook in Amsterdam is stigma rond hiv nog steeds een probleem. Stigma is een sterk negatief label dat mensen 'opgeplakt' krijgen. Mensen met hiv krijgen regelmatig te maken met nare reacties, vooroordelen en achterhaalde beelden over hiv. Dit kan in de directe omgeving zijn, maar ook in de zorg of media. Stigma rond hiv leidt soms bijvoorbeeld tot minder goede therapietrouw bij mensen met hiv en vergroot de afstand tot gezondheidszorg.

Hiv naar nul in 2024

GGD Amsterdam gaat in 2024 allerlei activiteiten organiseren om het getal van nieuwe hiv-infecties naar nul te krijgen. Onder andere voorlichtingsbijeenkomsten, testen op verschillende locaties en samenwerken met COA’s. Komend voorjaar komt er op deze pagina een kalender.