Pad tot huidige pagina

Soa en seksualiteit

Lijst

Klacht indienen

Heb je een klacht over een medewerker? We proberen je zo goed mogelijk te helpen maar toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent. Dat horen wij graag. Zo kunnen we onze dienstverlening verbeteren en herhaling voorkomen. Dien je klacht in via het klachtenformulier of stuur je klacht via e-mail naar klachten@ggd.amsterdam.nl

Filing a complaint

Do you have a complaint about an employee? We try to help you the best we can, but it can still happen that you are not satisfied. We like to hear about it. That way we can improve our service and prevent repetition. Submit your complaint through our complaint form: klachtenformulier or send your complaint via email to klachten@ggd.amsterdam.nl