Pad tot huidige pagina

Online uitslagen

2 juni 2022

Na een soa-test bij het Centrum voor Seksuele Gezondheid van GGD Amsterdam kun je online de uitslag ophalen. Hiervoor ontvang je een e-mail of sms.

De inloggegevens staan op het kaartje dat je aan het einde van je bezoek hebt gekregen. Heb je geen inloggegevens (meer)? Dan kun je ons bellen voor de uitslagen.

Tijdens werktijden

Wij raden je aan om je uitslag op werkdagen te bekijken (maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.00  uur). Zo kunnen we je snel helpen als het nodig is. Op de contactpaginavind je onze openingstijden en hoe je ons kunt bereiken.

Bekijk de uitslag online

Om je uitslag te zien voer je via onderstaande button eerst je pin- en ordernummer in, gevolgd door een inlogcode. Deze code krijg je na het invullen van je pin- en ordernummer per sms. Vervolgens kun je je persoonlijke uitslag bekijken.

Log hier in voor jouw uitslagen

Bellen voor de uitslag

Je kunt de testuitslagen alleen online bekijken als we een 06-nummer van je hebben. Is dat niet het geval? Bel ons dan zodra je een e-mail hebt ontvangen met het bericht dat de uitslagen bekend zijn. We zijn bereikbaar op telefoonnummer: 020 - 555 5822 (op werkdagen tussen 10.15 en 12.15 uur).

Log in for your results

To view your results, first enter your PIN and order number via the button below, followed by a login code. You'll receive this code by text message after entering your PIN and order number. You can then view your personal result.

Log in here for your test results

Call for the results

You can only view the test results online if we have a 06 number from you. Isn't that the case? Call us as soon as you have received an e-mail informing you that the results are known. You can call on telephone number: 020 - 555 5822 (on working days between 10.15 and 12.15).

Als de klachten blijven

Het kan voorkomen dat je nog steeds klachten hebt. Ook als je tijdens je bezoek aan de polikliniek bent behandeld, en er geen aanvullende behandeling meer nodig is. Heb je alle adviezen opgevolgd, en heb je één week na voltooiing van de antibioticakuur nog steeds klachten? Neem dan contact met ons op om een eventuele nacontrole in te plannen.