Pad tot huidige pagina

Online uitslagen

Na een bezoek aan de Soa-polikliniek van de GGD Amsterdam kunt u hier met uw inloggegevens uw uitslag ophalen.

De inloggegevens staan op het contactkaartje die u aan het einde van uw bezoek aan de Soa-polikliniek heeft gekregen. Indien u geen inlog gegevens (meer) heeft dan adviseren wij u om te bellen voor de uitslagen. Het telefoonnummer voor uitslagen vindt u op de contactpagina (knop rechts).

Procedure

Wij raden u aan om op werktijden (maandag t/m vrijdag tussen 9 en 16 uur) uw uitslag te bekijken zodat we u -indien nodig- zo snel mogelijk te woord kunnen staan of kunnen ontvangen op de Soa-polikliniek voor behandeling. Kijk voor openingstijden en voor telefonische bereikbaarheid op de contactpagina. Voor het bekijken van uw uitslagen voert u hiernaast u het pinnummer, ordernummer en het wachtwoord in. Vervolgens kunt u uw persoonlijke uitslag bekijken.

Let op! Indien u reeds behandeld bent tijdens uw bezoek aan de polikliniek en er volgens deze site geen aanvullende behandeling meer nodig is, kan het voorkomen dat u toch nog steeds klachten heeft. Indien u alle gegeven adviezen heeft opgevolgd en u 1 week na voltooiing van de antibioticakuur nog steeds klachten heeft, neem dan contact met ons op om een eventuele nacontrole in te plannen.

______________________________________________________________

Log in voor jouw uitslagen - Log in for your results

Let er op dat inloggen alleen mogelijk is nadat u een e-mail en/of sms heeft ontvangen met het bericht dat uw uitslagen bekend zijn.

Het online opvragen werkt alleen indien er in de administratie een 06-nummer van u bekend is. Indien dit niet het geval is kunt u 10 dagen na het onderzoek bellen voor de uitslag via telefoonnummer (020) 555 5822, op werkdagen tussen 10.15 en 12.15 uur.

Daarnaast willen wij u er op wijzen dat uw uitslagen na het stellen van de diagnose slechts één maand online op te vragen zijn. Is het langer geleden dan kunt u bellen met de polikliniek.