Pad tot huidige pagina

Vangnet bij verwaarloosde, vervuilde, vereenzaamde patiënten

De afdeling Vangnet van de GGD is 24 uur per dag bereikbaar voor overleg en screening.

Hebt u een patiënt met deze kenmerken?

  • Vereenzaamt, verwaarloost zichzelf en/of vervuilt.
  • Vertoont verward gedrag en de oorzaak is u niet duidelijk.
  • Is niet bereikbaar en u maakt zich zorgen.
  • Veroorzaakt (extreme) overlast, bijvoorbeeld lawaai, vervuiling of agressie.

Dan kunt u bellen met de afdeling Vangnet van de GGD: 020 555 5555. Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Consultatie, screening en zorgtoeleiding

Bij Vangnet werken hbo-zorgprofessionals die met u de situatie bespreken en die u of uw POH-GGZ deskundig advies kunnen geven.

Vangnet is als onderdeel van de GGD onafhankelijk maar werkt uiteraard nauw samen met onder andere de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang, verslavingszorg, meldpunten Zorg en Woonoverlast, Ouder- en Kindteams, woningcorporaties en de politie.

Vervuilde woningen

U kunt de GGD ook inschakelen bij klachten over (ernstige) vervuiling, stank, brandgevaar en/of plaagdieren in woningen. Een inspecteur zal de melding onderzoeken en beoordelen op ernst en gegrondheid. Bij zeer ernstige klachten kunnen wij desnoods tegen de wil van de veroorzaker ingrijpen. De inspecteur coördineert het proces en zorgt er ook voor dat de juiste zorg voor uw patiënt in gang wordt gezet.

Ook voor vervuilde woningen belt u naar 020 555 5555.