Pad tot huidige pagina

Preventief gezondheidsonderzoek tienjarigen

21 december 2017

Als uw kind ongeveer tien jaar oud is, ontvangt u een uitnodiging voor een preventief gezondheidsonderzoek op school.

Dit onderzoek bestaat uit het invullen van een papieren of digitale vragenlijst en het meten van lengte en gewicht. Ook worden oren en ogen onderzocht. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig.

De vragenlijst

Via de school van uw kind krijgt u een vragenlijst over de gezondheid en ontwikkeling van uw kind. De vragen gaan over de gezondheid en ontwikkeling van uw kind en factoren die hierop van invloed kunnen zijn, zoals de opvoeding en de omgeving.
Ook wordt gevraagd naar de sterke punten van uw kind.

Papieren vragenlijst

U kunt de ingevulde vragenlijst in een afgesloten envelop inleveren bij de doktersassistent van jeugdgezondheidszorg op school.

Digitale vragenlijst

Indien u de vragenlijst digitaal in kunt vullen, ontvangt u via de school een uitnodigingsbrief met een inlogcode. De vragenlijst kunt u op de aangegeven website invullen als u inlogt met de inlogcode en de geboortedatum van uw kind. Na het invullen krijgt u direct tips en informatie op maat.

Hoe verloopt het onderzoek?

Voor het onderzoek komt de jeugdverpleegkundige naar school en meet de lengte en het gewicht. Uw kind houdt de kleren gewoon aan. Ook gaat de jeugdverpleegkundige met jullie in gesprek over de gezondheid en ontwikkeling van uw kind en de vragen die u hierover hebt. De ingevulde vragenlijst kan een handvat zijn bij het gesprek. Om u voor te bereiden, kunt u samen kijken naar het filmpje onderaan deze pagina.

Verwerken gegevens gezondheidsonderzoek.

Na het gezondheidsonderzoek worden de belangrijkste uitkomsten genoteerd in het digitaal dossier jeugdgezondheidszorg van uw kind. Bijvoorbeeld de uitslagen van de ogen en gehoortest, lengte en gewicht. En eventueel de aandachtspunten uit de vragenlijst en het gesprek. De vragenlijst zelf wordt niet opgeslagen in het dossier.
De vragenlijsten worden na het gezondheidsonderzoek gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en om advies te geven aan scholen en de gemeente. Alle ingevulde vragenlijsten samen geven een goed totaalbeeld van de gezondheid en ontwikkeling van de 10-jarige kinderen. De vragenlijsten worden zo verwerkt, dat de onderzoekers niet weten om welk kind het gaat. Als u dat niet wilt, kunt u dat in de vragenlijst aangeven.

Persoonsgegevens

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens en die van uw kind. Het digitaal dossier jeugdgezondheidszorg is goed beveiligd. Alleen medewerkers van de jeugdgezondheidszorg die bij uw kind betrokken zijn, hebben toegang tot het dossier. U heeft als gezaghebbende ouder het recht om het dossier in te zien. Als er iets niet klopt, kunt u gegevens laten wijzigen of verwijderen. Voor het digitaal dossier jeugdgezondheidszorg geldt een wettelijke bewaarplicht van vijftien jaar.

Heeft u bezwaar? Of wilt u meer informatie?

Alle tienjarige kinderen worden uitgenodigd voor het gezondheidsonderzoek. Als u meer informatie wilt over het gezondheidsonderzoek of als u niet wilt dat uw kind onderzocht wordt, neem dan contact op.

Contactgegevens

Als u in de regio Amstelland woont via telefoonnummer (020) 555 5964.
Als u in Amsterdam woont via telefoonnummer (020) 555 5961.

Filmpjes preventief gezondheidsonderzoek*

U kunt ter voorbereiding op het onderzoek samen met uw kind het filmpje hieronder bekijken.

*In de filmpjes wordt alleen gesproken over de papieren vragenlijst maar sommige ouders gaan vanaf dit schooljaar werken met een digitale vragenlijst.

Filmpje preventief gezondheidsonderzoek

Movie Health Check 10-year-olds