Pad tot huidige pagina

Leren balanceren

Gemiddeld één op de vijf basisschoolleerlingen heeft sociaal-emotionele problemen. Wanneer dit soort problemen niet wordt onderkend, heeft dat grote gevolgen voor de ontwikkeling van een kind. Hoe zijn deze kinderen te helpen?

 
Hart en Ziel versterkt vroegsignalering

Om vroegtijdige signalering van problemen en goede doorverwijzing naar passende vormen van hulp te versterken, is Hart en Ziel ontwikkeld. Hart en Ziel is een online leerlingvolgsysteem dat kinderen met sociaal-emotionele problemen opspoort en doorverwijzing naar hulp op maat vergemakkelijkt. Binnen Hart en Ziel wordt intensief samengewerkt tussen de jeugdgezondheidszorg en de Amsterdamse basisscholen.

Preventieaanbod GGD

De GGD biedt het programma Positief Opvoeden (Triple P) aan. Positief Opvoeden richt zich op ouders van kinderen van nul tot en met zestien jaar.

Factsheet Leren balanceren
Uitgebreide informatie over signalering en preventie van sociaal-emotionele problemen bij Amsterdamse basisschoolkinderen leest u in de Leren balanceren (PDF, 898 kB).