Training Ziekteverzuim bespreekbaar maken voor scholen

In de training ‘Ziekteverzuim bespreekbaar maken voor scholen’ krijgen deelnemers handvatten bij ziekteverzuimgesprekken. Ze leren op een vriendelijke en doelgerichte manier het gesprek te voeren met een ziekgemelde leerling en/of de ouders. Dit doen ze met de MAZL-interventie.

MAZL

De MAZL-interventie is een effectieve methode bij de aanpak van ziekteverzuim. Het staat voor ‘Meer Aandacht voor Ziekgemelde Leerlingen’. Lees verder over MAZL

Details training

  • Doelgroep: docenten, mentoren, studieloopbaanbegeleiders, zorgcoördinatoren en leerlingbegeleiders. De training is voor iedereen die het eerste gesprek aangaat met een ziekgemelde leerling en/of ouders. Op het primair of voorgezet onderwijs of het mbo.
  • Datum: in overleg.
  • Duur: eenmalig 2,5 uur.
  • Locatie: de school van de deelnemers.
  • Aantal deelnemers: minimaal 8 en maximaal 12.
    Neem contact op met JGZ voor de mogelijkheden als er minder dan 8 aanmeldingen zijn vanuit de school.
  • Docent: een jeugdverpleegkundige. De jeugdarts van de school sluit kort aan. Bij het oefenen van het ziekteverzuimgesprek is een acteur aanwezig.
  • Kosten: €300,00 per workshop (voor de hele groep). Dit is inclusief reiskosten, maar exclusief BTW.

Aanleiding

We spreken van ziekteverzuim als een kind ziek is en daardoor school mist. Soms is een kind vaak of langere tijd ziek. Als docent of begeleider op school is het in bepaalde situaties lastig om daar het gesprek over aan te gaan. U treft een leerling die weinig loslaat, een nonchalante houding heeft of rebelleert. Of een ouder die argwanend is of zich aangevallen of machteloos voelt. Daarom helpt Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Amsterdam bij de ziekteverzuimbegeleiding op alle scholen in de regio Amsterdam en Amstelland. De training ‘Ziekteverzuim bespreekbaar maken voor scholen’ is hier onderdeel van.

Contact

Wilt u meer informatie neem dan contact op met de jeugdarts of verpleegkundige van uw school of mail naar jgzopleidingen@ggd.amsterdam.nl