Pad tot huidige pagina

Jeugdgezondheidszorg (jgz) voor professionals

Lijst

De Jeugdgezondheidszorg van GGD Amsterdam heeft een unieke positie: onze professionals zien met regelmaat vrijwel alle kinderen en gezinnen in Amsterdam en Amstelland gedurende een lange periode, van baby tot jongvolwassene. Als professional kunt u gebruikmaken van onze kennis en expertise, en ons betrekken of naar ons doorverwijzen bij diverse vragen en problemen rondom gezond opgroeien en opvoeden.

Brede blik

Factoren zoals armoede en huisvesting leiden vaak tot een slechtere gezondheid. Daarom hebben onze jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen een brede blik en kijken zij ook naar oorzaken als armoede of psychische problematiek. Wij werken daarin nauw samen met partners in het sociale en medische domein en de sociale basis.

Onze adviesrol

Door ons langdurige contact met kinderen en hun ouders, beschikken we over een schat aan kennis en informatie over de gezondheid van de Amsterdamse jeugd. Op basis van anonieme data en trends kijken we gericht wat er speelt, en adviseren we wat nodig is. Vanuit deze duiding vervullen wij een beleids- en adviesrol voor bijvoorbeeld de afdeling Jeugd van gemeente Amsterdam.