Professioneel netwerk tegen meisjesbesnijdenis

In Amsterdam werken verschillende organisaties samen om vrouwelijke genitale verminking (VGV) te voorkomen en bestrijden.

Voor meer informatie:

Petra Wisse
Netwerkcoördinator VGV, GGD regio Amsterdam Amstelland
06 8279 9575
pwisse@ggd.amsterdam.nl

Bij dreigende besnijdenis

Veilig Thuis
Voor advies en overleg met een vertrouwensarts:
020 798 3798
vertrouwensartsen@020veiligthuis.nl 
www.020veiligthuis.nl

Regiopolitie Amsterdam-Amstelland
Jessica Kuiper
Operationeel Expert GGP
Regisseur zorg en veiligheid
jessica.kuiper@politie.nl 
06 1506 8911 of 0900 8844

Sleutelpersonen VGV

Sleutelpersonen uit de eigen gemeenschap zijn getraind om vragen van de vrouwen te verhelderen tijdens een huiskamerbijeenkomst of huisbezoek. De sleutelpersonen kunnen de vrouwen indien nodig begeleiden bij het bezoek aan de hulpverlener, huisarts of naar het nazorgspreekuur.

Federatie Somalische Associaties Nederland (FSAN)
Zahra Naleie
Senior programmamanager VGV/FGM
020 486 1628 / 06 5212 3594
z.naleie@fsan.nl 
www.fsan.nl

Nazorg spreekuur voor besneden vrouwen

Petra Wisse, Verpleegkundige VGV
06 8279 9575
vgv@ggd.amsterdam.nl

Locatie: OLVG ziekenhuis, West – polikliniek gynaecologie ( route 22)
Jan Tooropstraat 164, 1061 AE Amsterdam
Iedere donderdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur

Eerstelijns gezondheidszorg

Huisartsenkring Amsterdam/Almere
Annemieke van Dijk
Beleidsmedewerker
085 048 0130
huisartsenkringamsterdam@lhv.nl 
Hoogte Kadijk 143C/Postbus 2016, AE Amsterdam

Ouder en Kind Teams Amsterdam
Irene Aartsen
Teamleider SAG Jeugdgezondheidszorg
06 2288 7770
iraartsen@sag-amsterdam.nl 
Naritaweg 213, Amsterdam

GGD Amsterdam Jeugdgezondheidszorg
Kirsten Lindeman
jeugdarts KNMG / interne coach Jeugdgezondheidszorg
020 555 5961
klindeman@ggd.amsterdam.nl

GGD Amsterdam
Forensische geneeskunde & medische advisering
Maartje Goudswaard
forensisch arts
06 8295 9192
mgoudswaard@ggd.amsterdam.nl

Seksuoloog
Drs. mevr. S. Abdulrehman
Arts Seksuoloog geregistreerd NVVS, Arts in psychiatrie
Medische praktijk seksuologie Hilversum
Diependaalselaan 337A1, 1215 KG Hilversum
035 240 0155
info@seksuologiehilversum.nl

Bekkenbodem Fysiotherapie
Karin van Gelderen - van der Loo
Praktijk: Fysio Beter Bewegen
www.fysiobeterbewegen.nl 
Locaties:

Verloskundigen

Gea Vije-Renken
Verloskundige / adviseur VGV
geavije@gmail.com

Karlijn Janssen
Verloskundige
06 2460 9595
verloskundigekarlijn@gmail.com

Joan Smith
Praktijk de Baarsjes
020 612 2737
info@fysiodebaarsjes.nl 
Willem de Zwijgerlaan 51-53
1056JE Amsterdam

Ziekenhuizen Amsterdam

OLVG
Yadira Roggeveen
Gynaecoloog
020 510 8888
y.roggeveen@olvg.nl

Meike Berghuis
Gynaecoloog
020 510 8888
m.a.t.berghuis@olvg.nl

Bianca van Moorst
Klinisch psycholoog / psychotherapeut / seksuoloog nvvs
020 510 8562
b.moorst@olvg.nl

Marina Hovius
Uroloog
020 599 2416
M.C.Hovius@olvg.nl

AMSTERDAM UMC
Team Kindermishandeling Amsterdam AMC
Rian Teeuw
Kinderarts en voorzitter team kindermishandeling
020 566 9111 sein 28896,
a.h.teeuw@amsterdamumc.nl

Team Kindermishandeling AMC
Sonja Brilleslijper-Kater
Orthopedagogisch specialist Team kindermishandeling
020 566 9111
S.N.Brilleslijper-kater@amsterdamumc.nl

Team Kindermishandeling TASK Amsterdam
Emmy van den Boogaard
(kinder)gynaecoloog
020 566 9111 sein 20893
e.vandenboogaard1@amsterdamumc.nl 
kindermishandeling@amsterdamumc.nl

Judith Dekker
Gynaecoloog
020 566 9111 of 06 5581 8681 alleen voor collegiaal overleg
jjml.dekker@amsterdamumc.nl

BOVEN-IJ ZIEKENHUIS
Polikliniek plastische chirurgie - V-klinieken
Müjde Özer
Arts-seksuoloog-plastisch chirurg
Specialisatie gender & genitale reconstructie
020 634 6660

NIET VERBONDEN AAN ZIEKENHUIS
Refaat B. Karim
Plastisch Chirurg - reconstructieve, cosmetische, genitale chirurgie
06 5581 8185
rbkarim@gmail.com

Raad voor de Kinderbescherming

Heidi Monshouwer
GZ Psycholoog / Gedragsdeskundige
020 889 3400 / 06 5284 3756
h.monshouwer@rvdk.nl 
Pieter Calandlaan 1, 1065 KH Amsterdam
www.kinderbescherming.nl

Vluchtelingen en ongedocumenteerde vrouwen

Vluchtelingenwerk West en Midden-Nederland
Tsige Asmellash
Aandachtsfunctionaris preventie VGV
Surinameplein 122, 1058 GV Amsterdam
020 627 7745 (direct 020 520 5617) / 06 1030 2154
tasmellash@vluchtelingenwerk.nl

Vluchtelingenwerk West en Midden-Nederland
Siham Belkasmi
Consulent Juridisch Maatschappelijke begeleiding
Surinameplein 122, 1058 GV Amsterdam
020 627 7745 (direct 020 368 2888) / 06 3069 1361
sbelkasmi@vluchtelingenwerk.nl

Dokters van de Wereld
Lisa Vliegenthart
Projectleider SRH
Nieuwe Herengracht 20, 1018 DP Amsterdam
06 2765 2349
lvliegenthart@doktersvandewereld.org

Amsterdams Meldpunt Mensenhandel (ACM)
Mill Bijnen
Zorgcoördinator Amsterdams Meldpunt Mensenhandel
020 626 3800 of 06 1059 9458
Mill.Bijnen@hvoquerido.nl

Kenniscentrum Meisjesbesnijdenis

Focal Point meisjesbesnijdenis - Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen
(Zorg)professionals die werken met meisjes die risico lopen om besneden te worden of werken met vrouwen die al besneden zijn, kunnen voor informatie, consultatie en advies contact opnemen met het Focal Point meisjesbesnijdenis.

030 234 9800
focalpointmeisjesbesnijdenis@pharos.nl 
www.pharos.nl/meisjesbesnijdenis

Letselduiding landelijk

Landelijke Expertise Centrum LECK
Voor advies of consult over duiden van letsels/huidafwijkingen.
7 dagen 24 uur bereikbaar.
0900 444 5444