Pad tot huidige pagina

Tuchtcollege: klacht tegen straatdokter ongegrond

22 april 2024

Het Centraal Tuchtcollege (CTG) heeft de klacht tegen een huisarts en straatdokter van de GGD Amsterdam ongegrond verklaard.

aangepast op 26 april, 11.12 uur

Blij met uitspraak

De tuchtklacht leidde tot veel onbegrip bij collega-artsen. GGD Amsterdam is blij met de uitspraak. Francine Francke, afdelingshoofd Maatschappelijke Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ): "Straatwerk is maatwerk. Onze straatdokters verdienen alle steun om dak- en thuisloze Amsterdammers te helpen. Dat vraagt soms om een andere benaderingswijze dan de standaard huisartsrichtlijnen."

Inhoud klacht

De straatdokter behandelde een patiënt met een lage dosis quetiapine. Deze patiënt was dakloos en verslaafd, had psychische problemen en slaapproblemen. Quetiapine is een antipsychoticum dat soms wordt voorgeschreven als slaapmiddel, hoewel het daar niet voor gemaakt is. De patiënt klaagde later dat hij niet goed was geïnformeerd over de risico's en alternatieven.

Oordeel

Het Tuchtcollege oordeelde dat het voorschrijven gerechtvaardigd was vanwege de complexe situatie. De Inspectie Volksgezondheid ging in hoger beroep, maar het Tuchtcollege verwierp ook die aanklacht. Als de situatie daarom vraagt, mogen dokters medicijnen voorschrijven voor andere ziekten of andere groepen patiënten dan waar ze voor zijn goedgekeurd.

Erkenning

Voor GGD Amsterdam betekent deze uitspraak erkenning van de specifieke omstandigheden waarin straatdokters moeten werken. Dak- en thuisloze mensen hebben complexe problemen op meerdere gebieden. Zoals gezondheid, armoede en verslaving.

Niet standaard

Dak- en thuisloze mensen zijn niet goed vertegenwoordigd in wetenschappelijke studies. Zorgrichtlijnen zijn daarom vaak niet geschikt voor deze patiëntengroep. Omdat standaardbehandelingen niet altijd werken vertrouwen straatdokters op hun ervaring en intercollegiaal overleg.

Huisartsenpraktijk Dr. Valckenier

Dak- en thuisloze Amsterdammers kunnen moeilijk terecht bij een reguliere huisartspraktijk. GGD Amsterdam biedt hen medische zorg met Huisartsenpraktijk Dr. Valckenier Dr. Valckenier verleent reguliere huisartsenzorg, maar legt extra nadruk op samenwerking met andere zorgverleners. Indien nodig kan Dr. Valckenier bemoeizorg inzetten.