Pad tot huidige pagina

Gezondheidsmonitors GGD Amsterdam

Lijst

De gezondheidsmonitors zijn grootschalige onderzoeken naar de gezondheid en leefstijl van de inwoners van Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. In de monitors kijken we naar onderwerpen als:

  • Ziekten, aandoeningen en lichamelijke beperkingen
  • Welbevinden, sociale contacten en mantelzorg
  • Leefomgeving, zoals woonsituatie en geluidshinder
  • Leefstijl, zoals roken, alcohol, voeding en bewegen

Eerlijke kansen op gezondheid

De resultaten van de gezondheidsmonitors helpen de GGD en de gemeenten bij het opstellen van lokaal gezondheidsbeleid. Hierbij streven we naar eerlijke kansen voor iedereen om een zo gezond mogelijk leven te leiden.

Rapportages en data bieden inzicht

Bekijk de data van Amsterdam en Amstelland

Data

U kunt de data van de gezondheidsmonitors inzien op een speciale interactieve website. Hier vindt u ook open data.

Landelijk initiatief

De gezondheidsmonitors zijn een landelijke samenwerking tussen de GGD'en, GGD GHOR, RIVM en het CBS. GGD'en voeren de onderzoeken uit in opdracht van de gemeenten.

Contact

Heeft u vragen over de monitors? Bent u benieuwd hoe we samen kunnen werken aan de gezondheid van de inwoners van Amsterdam en Amstelland? Neem dan contact met ons op.