Pad tot huidige pagina

Gezondheidsmonitor Jeugd

Hoe gaat het met onze jongeren? Zijn ze gelukkig? Hebben ze stress? Drinken ze wel eens alcohol en doen ze aan sport? De Gezondheidsmonitor Jeugd geeft antwoord op deze en tal van andere vragen. Met de resultaten van de monitor kunnen gemeenten, stadsdelen en scholen beter inspelen op de behoeften van kinderen en jongeren.

De landelijke Gezondheidsmonitor Jeugd geeft inzichten in de gezondheid van kinderen en jongeren op landelijk niveau, maar ook op gemeentelijk, stadsdeel- en en zelfs schoolniveau. Gemeenten, stadsdelen en scholen voor voortgezet onderwijs kunnen hiermee hun gezondheidsbeleid vormgeven en rekening houden met de specifieke problemen en behoeften. Het onderzoek wordt iedere 4 jaar gehouden, met een extra meting in 2021 naar de impact van de coronapandemie.

In oktober en november 2023 is er weer een grootschalige enquête geweest onder leerlingen van klas 2 en 4 van het regulier voortgezet onderwijs. De resultaten worden eind mei 2024 verwacht.

  • Frequentie: iedere 4 jaar, extra meting coronapandemie
  • Doelgroep: klas 2 en 4 regulier voortgezet onderwijs
  • Onderzoeksmethode: digitale vragenlijsten
  • Data:Gezondheid in Beeld

Laatste rapportages

Meer informatie