Pad tot huidige pagina

Winterkoude-onderzoek

Om zicht te krijgen op de feitelijk daklozen in Amsterdam voert de GGD periodiek het winterkoudeonderzoek uit.

Daarbij wordt gebruikt gemaakt van de winterkoudeopvang die wordt ingesteld als de temperatuur gedurende meerdere dagen onder 0 is. Voor alle daklozen wordt dan een gratis plek in de opvang gerealiseerd en actief worden buitenslapers gemotiveerd om een plek te accepteren. Tijdens een dergelijke winterkoude-opvang periode worden gedurende 2 avonden met vele vrijwilligers van de GGD alle passanten- en winterkoudeopvangplekken in de stad bezocht. Alle aanwezige daklozen die bereid zijn tot deelname worden kort geinterviewd over hoeveel zij buitenslapen, of dit een keus is of vanwege gebrek aan plek in de opvang. Daarnaast wordt kort uitgevraagd in hoeverre alcohol-, drugs- of psychiatrische problematiek speelt en in hoeverre mensen in contact zijn met de zorg. Gegevens worden gebruikt om inzicht te krijgen in de aard en omvang van de feitelijk daklozen in Amsterdam en de behoefte aan opvang.

Doel

In kaart brengen van de aard en omvang van feitelijk daklozen in Amsterdam en de benodigde capaciteit van de opvang.

Doelgroep

Alle feitelijk daklozen in Amsterdam, geoperationaliseerd als: daklozen die gebruik maken van de reguliere passantenopvang of een winterkoudeplek.

Publicaties