Pad tot huidige pagina

30 km/u in bebouwde kom: positief effect op verkeersveiligheid en leefomgeving

Tobias Koster en Saskia van der Zee van de de GGD deden onderzoek naar de effecten van 30 kilometer per uur binnen de bebouwde kom.

Achtergrond en vraagstelling

Steeds meer gemeenten binnen en buiten Nederland overwegen of besluiten om de snelheidslimiet binnen de bebouwde kom te verlagen van 50 km/u naar 30 km/u. Het doel van dit onderzoeksproject is om de invloed van een verlaging van de snelheidslimiet op de lokale verkeersveiligheid, luchtkwaliteit, geluidshinder en modal shift (toename in actief transport) inzichtelijk te maken. Er is een narratieve systematische review uitgevoerd waarbij zowel academische als grijze literatuur is geraadpleegd, voornamelijk vanuit Nederland maar ook uit de rest van Europa.

Daarnaast is een kwantitatieve analyse uitgevoerd van de veranderingen in snelheidslimieten en ongevallen in Rotterdam van 2016 tot en met 2020.

Aanpak

Voor de kwantitatieve analyse hebben we een eigen methode ontwikkeld om uit publiek beschikbare data jaarlijkse veranderingen van snelheidslimieten in kaart te brengen. Hiervoor zijn experts op gebied van mobiliteit geconsulteerd. Waaronder SWOV, Rijkswaterstaat, de gemeente Amsterdam en de gemeente Rotterdam. Met deze methode is getracht om de veranderingen van de snelheid en ongevallen op Rotterdamse gemeentewegen te achterhalen.

Tobias Koster, onderzoeker GGD Amsterdam: “Wat mij positief verraste is dat er een duidelijk positief effect was op geluid, van tevoren wist ik niet zeker of er zo’n groot effect te verwachten was."

Conclusie

Het verlagen van de snelheidslimiet in de bebouwde kom van 50 naar 30 km/u heeft een positief effect op de verkeersveiligheid en de geluidsbelasting. Voor luchtkwaliteit zal er gemiddeld weinig veranderen; en er was te weinig bewijs om het optreden van een modal shift goed aan te tonen. Vanwege deze positieve effecten op de verkeersveiligheid en de geluidsbelasting raden wij beleidsmakers aan om dit beleid in te voeren. Er moet wel rekening gehouden worden met fysieke aanpassingen aan de weg, omdat er meer bewijs is voor een positieve impact bij het toepassen van (snelheidsremmende) maatregelen.

30 km/h in de bebouwde kom : de impact op verkeersveiligheid en de lokale leefomgeving Juni 2023 Auteurs: Koster, T.A. (GGD Amsterdam) Den Braver, N. (Amsterdam UMC) Van der Wolk, C.A.D. (GGD Rotterdam-Rijnmond) Mölenberg, F. (Erasmus MC) Van der Zee, S.C. (GGD Amsterdam, projectmentor.

Onderzoek lezen